Nový denný stacionár v Dolnej Strede Zdroj: Trnavská arcidiecéza
Nový denný stacionár v Dolnej Strede Zdroj: Trnavská arcidiecéza

Nový denný stacionár v Dolnej Strede otvára svoje brány

Obec Dolná Streda sa môže od nového roku pochváliť významným prírastkom v oblasti sociálnych služieb. Práve tu od 1. januára 2024 otvára svoje dvere nový denný stacionár určený pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Premena “starej fary” na moderné centrum

Pod taktovkou starostu Ľuboša Šúryho a správcu farnosti Martina Ferencza prešla “stará fara” rozsiahlou rekonštrukciou. Vďaka ich úsiliu sa podarilo premeniť historické priestory na moderné centrum, ktoré je teraz pripravené slúžiť obyvateľom obce.

Široká škála služieb pre rôzne vekové kategórie

Denný stacionár ponúka svoje služby deťom, mladým dospelým aj starším občanom s rôznymi druhmi zdravotných postihnutí. Cieľom je poskytnúť im prostredie, kde môžu rozvíjať svoje schopnosti a získavať nové skúsenosti.

Snoezelen – priestor stimulujú zmysly

Jednou z perál nového stacionára je multisenzorická miestnosť Snoezelen. Táto špeciálne navrhnutá miestnosť je vybavená interaktívnymi terapeutickými pomôckami, ktoré stimulujú rôzne zmysly. Je to miesto, kde klienti môžu zažiť zážitky, ktoré by v bežnom domácom prostredí neboli možné.

Denný stacionár: Príležitosti pre pracovníkov a rodiny

Obecný úrad Dolná Streda vyzýva záujemcov, aby posielali žiadosti, či už ide o umiestnenie príbuzných do denného stacionára, alebo o pracovné príležitosti. Momentálne sa hľadajú zamestnanci na pozície fyzioterapeuta, opatrovateľky, inštruktora sociálnej rehabilitácie a asistenta sociálnej práce.

Nový denný stacionár v Dolnej Strede predstavuje nielen záchytný bod pre rodiny, ktoré potrebujú podporu v starostlivosti o svojich blízkych, ale aj vzácnu príležitosť pre odborníkov v sociálnej oblasti, aby prispeli svojou prácou k lepšej kvalite života občanov s postihnutím.

Nový denný stacionár v Dolnej Strede Zdroj: Trnavská arcidiecéza
Nový denný stacionár v Dolnej Strede Zdroj: Trnavská arcidiecéza

Budova fary je datovaná do roku 1756

Historická budova fary v Dolnej Strede, datovaná do roku 1756, predstavuje významnú kultúrnu pamiatku obce. Počas viac ako dvoch storočí poskytovala útočisko farárovi, kaplánovi a ďalším pomocníkom, ktorí sa venovali správe hospodárstva farnosti. Po smutnom úmrtí jej posledného obyvateľa, Timoteja Pozdecha, však budova začala upadať.

V roku 2012 sa podarila čiastočná rekonštrukcia

V roku 2012 sa, vďaka úsiliu a obetavosti miestnych farníkov pod vedením Petra Mikulu, podarilo zrealizovať čiastočnú rekonštrukciu. Táto obnova umožnila, aby budova opäť získala svoj účel a stala sa pastoračným centrom farnosti.

Rozsiahla obnova sa začala v marci 2023

V marci 2023 sa začala jej rozsiahla obnova, ktorá zahŕňa aj prístavbu. Tento projekt bol umožnený značnou mierou vďaka štedrému nenávratnému finančnému príspevku vo výške 1 046 547,26 eur od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Vďaka týmto prostriedkom bude budova nielen obnovená, ale aj rozšírená o nové priestory.

Po dokončení obnovy, ktoré je naplánované na 1. januára 2024, sa budova transformuje na stacionár, ktorý poskytne potrebnú starostlivosť a podporu 20 hendikepovaným deťom a mladým ľuďom. Tento projekt je dôkazom udržateľného rozvoja a spoločenskej zodpovednosti v rámci obce.

Stará fara v Dolnej Strede si tak zachová svoje historické dedičstvo a zároveň získa nový život ako dôležité sociálne zariadenie, čím opäť dokáže slúžiť komunite, ktorá jej vdýchla nový život.

O Redakcia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *