Horné Otrokovce

Rekonštrukcia mosta v Horných Orešanoch postúpila, spojili oba brehy

Rekonštrukcia mosta v Horných Orešanoch. Autor: Vladimír Miček

Rekonštrukcia mosta cez potok Parná v obci Horné Orešany napreduje. V uplynulých dňoch sa podarilo spojiť ľavý breh potoka Parná s pravým. Finálnemu ukladaniu nosníkov predchádzalo debnenie, armovanie a následná betonáž prechodových dosiek. Po uložení nosníkov nasledovalo debnenie a armovanie priečnikov, úprava svahov a koryta potoka a betonáž priečnikov. „Ďalej nasledovala podlaha, v rámci ktorej sa uskutočnilo debnenie, armovanie, osadenie odvodňovačov, debnenie …

Čítaj viac