Vodozádržné opatrenia v meste Holíč. Zdroj: Mesto Holíč
Vodozádržné opatrenia v meste Holíč. Zdroj: Mesto Holíč

Vodozádržné opatrenia v Holíči s dotáciou 252-tisíc eur

Realizácia projektu „Vodozádržné opatrenia v areáli letného štadióna“ pokračuje aj v letnom období. Informuje o tom mesto Holíč.

Mesto Holíč podalo koncom roka 2020 Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine v meste Holíč“, ktorého predmetom je riešenie vodozádržných opatrení na zachytávanie dažďovej vody v areáli letného štadióna.

Projekt bol Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý je riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia v mesiaci júl 2022 schválený a mesto získalo finančné prostriedky vo výške 252 769,17 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 266 072,81 eur.

Po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO2-SC211-2020-62/102, ktorá nadobudla účinnosť 11.februára 2023, bol následne začatý proces verejného obstarávania. Po jeho ukončení prišlo zo strany mesta Holíč k podpisu Zmluvy o dielo s úspešným dodávateľom t.j. spoločnosťou RZ INVESTMENT GROUP a.s. Bratislava.

Aj počas letného obdobia pokračujú v priestoroch letného štadióna nevyhnutné stavebné práce. Zrealizované sú búracie práce – odstránenie nepriepustných povrchov z betónu a asfaltu, výkopové práce vrátane výkopu infiltračnej priehlbiny do ktorej sa osadili vsakovacie bloky, ktoré budú slúžiť na odvedenie prebytočnej zrážkovej vody. V súčasnosti prebieha realizácia podkladných vrstiev zo štrkodrte a kladenie betónových obrubníkov.

“Zrealizovaním uvedeného projektu prispejeme k zlepšeniu klímy v našom meste a v neposlednom rade aj k zatraktívneniu areálu letného štadióna v Holíči,” dopĺňa Mesto Holíč.

O Angelika Mičeková

Pozri aj

Kolóna pred hraničným priechodom Holíč Zdroj: NaZahori

AKTUALIZOVANÉ: Farmárska technika cez Senicu do Holíča

Protest farmárov na Záhorí: Štvrtok 22. februára 2024: Kolóna poľnohospodárskej techniky sa presúvala od Jablonice …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *