Archív tagu: dotacia

Veľké Leváre: Obec poskytne dotácie na prečerpávacie stanice

Viacero domácnosti vo Veľkých Levároch sa na budovanú kanalizáciu nebude vedieť pripojiť priamo samospádom, nakoľko to nedovoľujú spádové podmienky. Informuje o tom obec. Týka sa to predovšetkým domov, ktoré sú umiestnené vo svahu a vývod odpadových vôd majú vybudovaný za domom pod úrovňou vybudovanej kanalizácie. Tiež domácností, ktoré sa nachádzajú v lokalitách, kde nemohla byť z rôznych technických dôvodov budovaná …

Čítaj viac

Skalica podala žiadosť o dotáciu pre školu na takmer 1 milión eur

ZŠ Mallého Skalica zdroj: archív školy

Mesto Skalica aktívne pracuje na zlepšení svojho environmentálneho odtlačku a v rámci toho podalo žiadosť o finančnú podporu pre projekt zameraný na zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Mallého. Celková výška požadovanej dotácie dosahuje 910 360 eur a je súčasťou Programu Slovensko na obdobie 2021-2027. Projektové opatrenia pre zelenú školu Projekt sa sústredí na komplexnú modernizáciu budovy ZŠ Mallého so športovým zameraním …

Čítaj viac

Gbely získali 270-tisíc na vodozádržné opatrenia

Mesto Gbely sa nedávno stalo príjemcom významnej finančnej injekcie určenej na realizáciu vodozádržných opatrení. Tento krok je súčasťou širšieho úsilia o adaptáciu na zmeny klímy a prevenciu pred povodňami. O podrobnostiach projektu a jeho prínosoch pre mesto a jeho obyvateľov sme sa rozprávali s Filipom Húšťavom, z Ekonomického odboru MsÚ Gbely, ktorý má na starosti regionálny rozvoj. Z akého zdroja pochádzajú …

Čítaj viac

Začala rekonštrukcia interiéru kulturáku vo Veľkých Levároch

V Kultúrnom dome vo Veľkých Levároch sa začali realizovať stavebné práce v rámci projektu Rekonštrukcia domu kultúry, Veľké Leváre – II. etapa. Cieľom je zrekonštruovať spoločenskú sálu a vstupnú halu. Informuje o tom obec. Jedná sa o druhú etapu komplexnej rekonštrukcie interiéru kultúrneho domu, ktorú obec nechala naprojektovať ešte v roku 2019. Prvou etapou bola rekonštrukcia priestorov obecnej knižnice. Čo všetko …

Čítaj viac

V Stupave osvetlili priechody pre chodcov z dotačných financií

Vďaka získanej dotácii z programu IROP a pomoci MAS Dolné Záhorie, mesto Stupava zrealizovali osvetlenie priechodov pre chodcov. Celkové náklady  projektu sú vo výške 28 692,06 EUR a finančná spoluúčasť mesta je výške 5%. Osvetlené boli tri priechody V rámci zvýšenia bezpečnosti dopravy, cez projekt “Osvetlenie priechodov pre chodcov v meste Stupava”, boli osvetlené tri priechody – pri kostole v Máste, na Hlavnej ulici pri Bille a na Hviezdoslavovej ulici pri …

Čítaj viac

Obci Radošovce odklepli dotáciu viac ako 300-tisíc eur

Obec Radošovce Autor: Vladimír Miček

Obci Radošovce v okrese Skalica došlo oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie z Enviromentálneho fondu. Envirofond udelil obci dotáciu na zateplenie budovy druhého stupňa ZŠ v celkovej sume 303 668 eur. „Na začiatok školského roka nám prišla potešujúca správa. Verím, že táto finančná podpora prispeje k zníženiu energetickej náročnosti budovy, následnej úspore energií a aj krajšiemu vzhľadu celého areálu,“ zverejnila informáciu Iveta Matúšová …

Čítaj viac

Stavba malackej mestskej kompostárne pokročila

Malacká mestská kompostáreň sa nachádza sa na mieste bývalých vodární pri vjazde do Malaciek od Plaveckého Štvrtka. Aktuálne už stojí administratívna budova, hala na konáre a zelený odpad, kontúry dostávajú biodomy na kuchynský odpad, na mieste je už aj biofilter. Informuje o tom mesto Malacky. Dotáciu na výstavbu kompostárne získala mestská spoločnosť Tekos, bude vyrábať štiepku a ekologicky spracúvať zelený …

Čítaj viac

Rekonštrukcia skalickej hasičskej zbrojnice s dotáciou 120-tisíc eur

Rekonštrukcia skalickej hasičskej zbrojnice zdroj foto: mesto Skalica

Rekonštrukcia je źa účelom zníženia energetickej náročnosti, tepelných strát a predĺženia životnosti budovy hasičskej zbrojnice v Skalici. V súčasnosti prebieha zateplenie a stavebné úpravy jej administratívnej časti. Informuje o tom mesto Skalica. Práce zahŕňajú aj rekonštrukciu kúrenia: zmenu zdroja tepla na vykurovanie po zateplení budovy a zmenu zdroja ohrevu teplej vody z elektrického ohrevu na ohrev z obnoviteľného zdroja – osadenie …

Čítaj viac

Vodozádržné opatrenia v Holíči s dotáciou 252-tisíc eur

Vodozádržné opatrenia v meste Holíč. Zdroj: Mesto Holíč

Realizácia projektu „Vodozádržné opatrenia v areáli letného štadióna“ pokračuje aj v letnom období. Informuje o tom mesto Holíč. Mesto Holíč podalo koncom roka 2020 Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine v meste Holíč“, ktorého predmetom je riešenie vodozádržných opatrení na zachytávanie dažďovej vody v areáli letného štadióna. Projekt bol Ministerstvom životného …

Čítaj viac

Mesto Myjava získalo na zlepšenie eGov služieb viac ako 360-tisíc eur

Mesto získalo na projekt „Malé zlepšenia e-Gov služieb mesta Myjava“ nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie cez Ministerstvo dopravy SR a štátneho rozpočtu v celkovej výške 366.581,36 eura. NaZahori.sk o tom hovorca mesta Myjava Marek Hrin. Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 385.875,12 eura a výška spolufinancovania samosprávy je 19.293,76 eura. Cieľom projektu je podľa hovorcu uskutočniť zmeny, ktoré zefektívnia prácu zamestnancom mesta …

Čítaj viac