Archív tagu: projekt

Šaštín-Stráže: Obnova domu kultúry za takmer 900-tisíc eur

Mesto Šaštín-Stráže podalo projektový zámer na rekonštrukciu kultúrneho domu (KD) v celkovej sume 871 499 eura. V priloženej vizualizácií môžete vidieť KD Šaštín v jeho budúcej podobe.  Informoval o tom primátor mesta Radovan Prstek. Rozsah prác projektu KD Šaštín Rozsah prác projektu zahŕňa hlavné aktivity: vypracovanie energetického auditu na predmet projektu, vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet projektu, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, modernizácia …

Čítaj viac

V Seredi vznikne nový športový areál zameraný na tenis

Nový tenisový areál v Seredi: Fond na podporu športu v máji schválil prerozdelenie približne 35,4 milióna eur na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry na Slovensku. Vďaka úspešnému projektu sa z balíka ušlo pre Sereď skoro 630-tisíc. V areáli pri Zámockom parku tak vyrastie komplexné zázemie pre tenistov a nadšencov raketových športov. Tenisový areál Sereď Areál vznikne na dnes málo …

Čítaj viac

Mestu Myjava odklepli financie na športový areál v Turej Lúke

Spojená škola Holíč, multifunkčné ihrisko Autor: Vladimír Miček

Správna rada Fondu na podporu športu na svojom zasadnutí 23. mája 2024 schválila prerozdelenie zhruba 35,4 milióna eur na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Zafinancuje aj projekt mesta Myjava. Umožnilo to avizované navýšenie príspevku fondu z Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Z 225 žiadostí, ktoré doručili žiadatelia Fondu na podporu športu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie …

Čítaj viac

Nové prepojenie elektrických distribučných sústav medzi Holíčom a Hodonínom

Projekt ACON prepája český Hodonín so slovenským Holíčom. Cezhraničná spolupráca zabezpečí spoľahlivé dodávky elektriny.  22 kV prepojenie elektrických distribučných sústav Medzi českým Hodonínom a slovenským Holíčom vzniká nové 22 kV prepojenie elektrických distribučných sústav. Investícia sa realizuje v rámci cezhraničného projektu ACON, ktorého cieľom je zaistenie bezpečných a spoľahlivých dodávok energie prihraničným oblastiam. V okolí miest bolo vybudovaných 122 moderných distribučných trafostaníc …

Čítaj viac

Sereď získala 400-tisíc eur na opatrovateľskú službu

Mesto Sereď Autor: Vladimír Miček

Sereď získala externé zdroje. Viac ako 400-tisíc eur podporí opatrovateľskú službu v meste. Nie každé mesto poskytuje svojim obyvateľom odkázaným na pomoc inej osoby opatrovateľskú službu. Sereď patrí od roku 2009 k tým, ktoré sa rozhodli postaviť k tejto výzve čelom. Aktuálne sa zapojila do ďalšej výzvy o finančnú podporu a na významné posilnenie kapacít tejto služby získala nenávratných 405 667,08 eur. Refundácia nákladov Mesto Sereď …

Čítaj viac

Mokrade pre život a prosperitu

Zintenzívnením poľnohospodárskej činnosti a nadmerným obhospodarovaním krajiny najmä po 2. svetovej vojne, postupným zalesňovaním, vysúšaním a zazemňovaním dochádzalo k znehodnocovaniu mokradí na celom území Slovenska, nevynímajúc ani mokrade v alúviu rieky Moravy. Pôda mokradí sa vníma ako neúrodná a nepoužiteľná, preto sa často vysušuje, zaváža zeminou, či biotop ustupuje developerským projektom. Pritom mokrade a ich ekosystémy majú dokázateľný pozitívny dopad na prírodu a kvalitu života nielen …

Čítaj viac

Juraj Říha: Za vyše 300 tisíc eur mestská fotovoltaika na školu, škôlku a úrad

Mesto Malacky má schválený ďalší projektový zámer z nového programového obdobia. “Za vyše 300 tisíc eur budeme inštalovať mestskú fotovoltaiku na Základnú školu Záhorácka, Materskú školu Kollárova a budovu mestského úradu Zároveň sme už projekčne pripravení sa uchádzať o 600 tisíc pre mestskú fotovoltaiku na iné mestské budovy vrátane novej športovej arény. Naším cieľom je spustiť výrobu vlastnej elektrickej energie, …

Čítaj viac

Mesto Piešťany sa opäť uchádza o finančné prostriedky na sociálne služby

Ilustračné foto Zdroj: TTkraj.sk

Mesto Piešťany sa snaží zlepšovať kvalitu života svojich obyvateľov. S týmto cieľom sa chystá opäť podať žiadosť o získanie finančných prostriedkov v rámci novej výzvy. Táto iniciatíva nadväzuje na úspešné projekty z minulosti, ktoré priniesli mestu a jeho obyvateľom významnú podporu. Úspešná minulosť ako základ pre budúcnosť Už v roku 2021 mesto Piešťany získalo z fondov Európskej únie nenávratný finančný …

Čítaj viac

Skalica podala žiadosť o dotáciu pre školu na takmer 1 milión eur

Mesto Skalica aktívne pracuje na zlepšení svojho environmentálneho odtlačku a v rámci toho podalo žiadosť o finančnú podporu pre projekt zameraný na zvýšenie energetickej efektívnosti ZŠ Mallého. Celková výška požadovanej dotácie dosahuje 910 360 eur a je súčasťou Programu Slovensko na obdobie 2021-2027. Projektové opatrenia pre zelenú školu Projekt sa sústredí na komplexnú modernizáciu budovy ZŠ Mallého so športovým zameraním …

Čítaj viac

Gbely smerujú k energetickej efektívnosti

Gbely Autor: Vladimír Miček

Primátor mesta Gbely, Martin Jahodka, nedávno oznámil dôležitý míľnik pre mesto ohľadom podaných projektov. Tie by mesto nasmerovali k energetickej efektívnosti. Podanie projektov Po intenzívnej dvojmesačnej práci tím z Mestského úradu spoločne s projektantmi úspešne podal žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Tieto žiadosti sa týkajú podpory energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách. Výzva a úsilie tímu …

Čítaj viac