Archív tagu: Ministerstvo vnútra SR

Pokles tranzitnej migrácie na Slovensku: Účinné opatrenia alebo krátkodobý trend?

Ilustračné foto - stanový tábor v obci Kúty Autor: Vladimír Miček

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok od svojho nástupu do úradu kladie dôraz na komplexné riešenie ochrany hraníc Slovenskej republiky. Uviedlo to Ministerstvo vnútra SR. Minister vnútra hlási pokrok v ochrane hraníc Podľa Ministerstva vnútra SR, tieto snahy vyslali jasný signál o nulovej tolerancii Slovenska voči neoprávnenému tranzitu osôb cez jeho územie, čím sa prispelo k zabezpečeniu nielen domácej, ale aj …

Čítaj viac

Predĺženie kontrol na hraniciach s Maďarskom

Predĺženie kontrol na hraniciach s Maďarskom. Zdroj: MV SR

V súvislosti s pretrvávajúcou migračnou vlnou po takzvanej západobalkánskej trase došlo k rozhodnutiu predĺžiť kontroly na hraniciach Slovenskej republiky s Maďarskom až do 23. decembra tohto roka. Reakcia na migračnú vlnu Zvýšená aktivita migrantov v uplynulých mesiacoch znamenala obrovskú záťaž pre zložky ministerstva vnútra, a to predovšetkým pre cudzineckú políciu. Taktiež boli ovplyvnené samosprávy a obyvatelia prihraničných oblastí. Dôvody predĺženia …

Čítaj viac

Nový web portál Legionári odkrýva tajomstvá histórie

zdroj: foto z web portálu

Jedným z najnovších trendov v oblasti rodostromu je nový webový portál Legionári. Ten umožňuje ľuďom nájsť svojich predkov, ktorí boli členmi Československých légii. Tento portál je ojedinelým projektom. Bol vytvorený za účelom pripomenutia si 105. výročia vzniku Československej republiky. Úloha Československých légii v histórii Československé légie, ktoré bojovali v Rusku, vo Francúzsku a v Taliansku, odohrali kľúčovú rolu v získaní …

Čítaj viac