zdroj foto: Centrum voľného času Skalica (FB)
zdroj foto: Centrum voľného času Skalica (FB)

Skalica: Centrum voľného času hľadá svojho šéfa

Mesto Skalica, ako zriaďovateľ, vyhlásilo 11.10.2023 výberové konanie na post riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času (CVČ) Skalica.

Informuje o tom oficiálna web stránka mesta.

Centrum voľného času Skalica

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Centrum voľného času detí usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže detí základných a stredných škôl.

Centrá voľného času, podľa platnej legislatívy, vytvárajú podmienky na neformálne vzdelávanie, organizujú a zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí a mládeže. Zriaďovateľom Centra voľného času Mallého 2 je Mesto Skalica.

Skalica mesto
Skalica mesto zdroj: NaZahori.sk Vlado Miček

Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľky CVČ

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času Skalica na hlavný pracovný pomer, s predpokladaným nástupom do funkcie od 01.01.2024.

Termín podania písomných prihlášok do 2.novembra 2023 do 15:00 hodiny. Termín a miesto výberového konania písomne oznámi Rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované podmienky účasti na výberovom konaní najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Viac na odkaze: Oznámenie o vyhlásení výberového konania na riaditeľa Centra voľného času Skalica.pdf

O Redakcia

Pozri aj

ZŠ Mallého Skalica zdroj: archív školy

Skalica podala žiadosť o dotáciu pre školu na takmer 1 milión eur

Mesto Skalica aktívne pracuje na zlepšení svojho environmentálneho odtlačku a v rámci toho podalo žiadosť …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *