Archív tagu: vyberove konanie

Skalické gymnázium hľadá svojho šéfa, kto má záujem?

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky na škole Gymnázium F. V. Sasinka Skalica. Informuje o tom Trnavská župa. TTSK hľadá zanieteného pedagóga TTSK hľadá na škole vo svojej pôsobnosti zanieteného pedagóga s aspoň 5-ročnou praxou, ktorý má chuť naďalej skvalitňovať vzdelávanie. Samozrejmosťou sú riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti a vítaná je znalosť príslušných právnych predpisov. Požadovaným …

Čítaj viac

Skalica: Centrum voľného času hľadá svojho šéfa

zdroj foto: Centrum voľného času Skalica (FB)

Mesto Skalica, ako zriaďovateľ, vyhlásilo 11.10.2023 výberové konanie na post riaditeľa/riaditeľky Centra voľného času (CVČ) Skalica. Informuje o tom oficiálna web stránka mesta. Centrum voľného času Skalica Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase. Centrum voľného času detí usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára …

Čítaj viac

Máte záujem o post hlavného kontrolóra mesta Skalica?

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica uznesením č. 98/2023 ustanovilo podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Skalica a vyhlásilo výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra mesta Skalica. Informuje o tom mesto. Doručenie prihlášok do 12.9.2023 Uzávierka písomných prihlášok: 12.9.2023 o 15.00 hodine.  Doručenia písomných prihlášok poštou alebo osobne v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra mesta Skalica – NEOTVÁRAŤ“ …

Čítaj viac

Máte záujem o post hlavného kontrolóra mesta Skalica?

Radnica, Skalica Autor: Vladimír Miček

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica uznesením č. 98/2023 ustanovilo podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Skalica a vyhlásilo výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra mesta Skalica. Informuje o tom mesto. Doručenie prihlášok do 12.9.2023 Uzávierka písomných prihlášok: 12.9.2023 o 15.00 hodine.  Doručenia písomných prihlášok poštou alebo osobne v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra mesta Skalica – NEOTVÁRAŤ“ …

Čítaj viac

Hľadá sa šéf Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie

Ministerstvo obrany SR (MO SR) vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa Vojenského technického a skúšobného ústavu (VTSÚ) Záhorie. Prihlášky môžete posielať do 31. júla 2023. VTSÚ Záhorie VTSÚ Záhorie je vývojovým a skúšobným zariadením ministerstva obrany. Zameriava sa na aplikovaný výskum, vývoj, skúšobnú činnosť a poskytovanie vedecko-technických a priemyselných služieb súvisiacich najmä s vojenským materiálom a materiálom dvojakého použitia. zdroj: …

Čítaj viac