zdroj foto: Nafta a.s.
zdroj foto: Nafta a.s.

Záhorie: Pre nové ložiská ropy prieskumné geologické vrty

Nafta, a. s. chce v katastri obce Brodské v skalickom okrese vykonať prieskumný geologický vrt na ťažbu ropy, nasledovať majú ďalšie.

Vyplýva to zo zverejnených materiálov pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie na informačnom portály MŽP SR – Enviroportál.

Nasledovať má ďalších 5 vrtov

Ak dlhodobá čerpacia skúška potvrdí dostatočné zásoby, nasledovať bude ďalších päť vrtov a vybudovanie zberného naftového strediska na úpravu ropy a sprievodného horľavého zemného plynu. Spoločnosť ráta s tým, že z každého vrtu vyťaží denne maximálne 10 ton ropy.

Zberný dvor v katastri obce Brodské

Ako to vyplýva zo zverejneného zámeru: „ Vyťažená a upravená ropa bude zo zberného naftového strediska Brodské odvážaná autocisternou do expedičného strediska vo Veľkých Levároch alebo priamo k odberateľovi. Vedľajším produktom bude sprievodný zemný plyn a banská voda.“

Odhadované náklady 1 až 9 miliónov eur

Celkové odhadované náklady spoločnosť sú v rozmedzí od jedného až po deväť miliónov eur. Navrhovaná činnosť má byť umiestnená mimo zastavaného územia dotknutej obce Brodské. Od najbližších domov v obci bude vzdialená približne 300 metrov, od obce Kúty dva kilometre.

Účel realizácie navrhovanej činnosti

Účelom realizácie navrhovanej činnosti podľa spoločnosti Nafta je racionálne a efektívne využitie nerastných surovín pri súčasnom zvýšení energetickej sebestačnosti a bezpečnosti Slovenska. A dodáva: „Špecifickým znakom zdrojov nerastných surovín je to, že ich nemožno premiestniť do inej lokality. Ich dobývanie sa preto môže vykonávať len tam, kde bol ich výskyt overený ložiskovým geologickým prieskumom.“

zdroj: Enviroportál

O Angelika Mičeková

Pozri aj

Medzi Levármi a Moravským Sv. Jánom skončili autá v priekope

Poľadovica a nehody na Záhorí: Medzi obcami Veľké Leváre a Moravský Svätý Ján skončili dve …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *