TTSK konferencia občianska spoločnosť
TTSK konferencia občianska spoločnosť

TTSK: Druhý ročník konferencie o občianskej spoločnosti 

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) zorganizoval v pondelok 23. októbra 2023 v priestoroch Elektrárne Piešťany druhý ročník konferencie o občianskej spoločnosti Spolu tvoríme kraj.

Témami panelových diskusií boli podmienky pôsobenia, úspechy, príklady dobrej praxe aj výzvy, s ktorými sa zástupcovia občianskej spoločnosti a predstavitelia regionálnej samosprávy stretávajú na území Trnavského kraja.

Župa bude naďalej podporovať občiansku spoločnosť

„Počas diskusie som prítomných ubezpečil, že Trnavská župa bude aj naďalej podporovať občiansku spoločnosť a napomáhať jej rozvoju, pretože to prispieva k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov. A to bez ohľadu na to, aký vzťah k občianskej spoločnosti či tretiemu sektoru bude nová vládna reprezentácia uplatňovať. Rozvoj občianskej spoločnosti na Slovensku je témou s mnohými presahmi a súvislosťami. V posledných dňoch to vnímame možno ešte umocnenejšie ako obdobia predtým. Výrazné hodnotové rozpory politických strán vo vzťahu k občianskej spoločnosti znamenajú pre tretí sektor nestabilitu a nejasnú perspektívu z hľadiska podmienok pre ich fungovanie. Ak volení zástupcovia vnímajú tretí sektor ako protivníka, môže to mať negatívy dopad na poskytované služby, ktoré verejný sektor nedokáže zabezpečiť inak,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Úlohy občianskej spoločnosti

Prvou časťou konferencie bola diskusia o úlohách občianskeho sektora na Slovensku. Trnavský župan Jozef Viskupič na túto tému diskutoval aj s prorektorkou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Andreou Čajkovou a splnomocnencom vlády pre občiansku spoločnosť Filipom Vagačom. Medzi iným spomenuli aj role neziskového sektora vo fungovaní demokratického štátu, financovanie občianskych organizácií a jej finančnú udržateľnosť. Hostia poukázali najmä na zapájanie občianskeho sektora do rozhodovacích procesov v mestách, krajoch, či na štátnej úrovni.

TTSK konferencia občianska spoločnosť

Význam tretieho sektora pre spoločnosť

Druhá časť podujatia sa zameriavala na význam a úlohy občianskeho sektora pre spoločnosť. Diskutéri, ktorými boli Katarína Hallová z Elektrárňa Piešťany, László Öllös z Fórum Inštitútu, Miroslav Dzurech z Trnavskej arcidiecéznej charity v Trnave a Milan Ivančík z organizácie YourLOX, informovali o význame tretieho sektora pre spoločnosť, ale aj o spolupráci organizácií s Trnavskou župou ako príklad dobrej praxe. Zároveň hľadali odpoveď na otázku, ako podporiť angažovanosť občanov v dobrovoľníckych organizáciách.

TTSK konferencia občianska spoločnosť

Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja

Súčasťou konferencie boli aj prezentácie Dobrovoľníckeho centra Trnavského kraja, informácie o participatívnom rozpočte na stredných školách a svoje aktivity predstavilo aj združenie Chcem tu ostať.

Ako doplnil župan Viskupič, „významným nástrojom na podporu občianskych aktivít, ktoré zásadne prispievajú k rozvoji Trnavského kraja a napĺňajú jeho potenciál, je aj Fond na rozvoj Trnavského kraja. Za dôležitý považujeme aj Participatívny rozpočet Tvoríme kraj, na základe ktorého môžu obyvatelia miest a obcí rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu kraja. Zapájanie a aktívne rozhodovanie obyvateľov prebieha od roku 2019, kedy bol prvýkrát spustený tento participatívny rozpočet a za štyri ročníky sme doň dokopy investovali jeden milión eur.“

Trnavská župa konferenciu pripravila v spolupráci s KIRA – krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou a s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

O Tlacova sprava

Pozri aj

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) - ilustračné foto Autor: Vladimír Miček

TTSK: Už len dnes môžete hlasovať za projekty z participatívneho rozpočtu

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spustil v piatok 9. februára 2024 verejné hlasovanie v piatom ročníku župného participatívneho …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *