Dni zdravia 2023
Dni zdravia 2023

Trnavské podujatie Dni zdravia ponúkne aktivity aj poradenstvo

Ulice Hlavná, Trhová a nádvorie radnice v Trnave budú po roku opäť patriť podujatiu Dni zdravia. Tak fyzické, ako i duševné zdravie je v súčasnosti nesmierne dôležité a na obe sa zameriame 14. a 15. júna v rámci prezentácií, poradenstva a rôznych aktivít.

Mesto Trnava spoločne s partnermi podujatia – Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trnave (RÚVZ), Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP), Strednou zdravotníckou školou v Trnave, Očnou klinikou IVIO CLINIC, OZ ProLibero – Centrum detskej reči a organizáciou Youth for Equality sme pripravili bohatý a najmä prínosný program, ktorý potrvá od rána do popoludňajších hodín.

Program Dní zdravia 2023

14. a 15. júna 2023

8.00 – 15.00 h v interiérových priestoroch na nádvorí radnice – ul. Hlavná

• základná poradňa na podporu zdravia: spektrum vyšetrení určujúcich hladinu individuálneho rizika vzniku chronických neinfekčných ochorení, a to najmä srdcovo-cievnych: anamnestické vyšetrenia – antropometrické vyšetrenia (BMI- index telesnej hmotnosti, WHR- index centrálnej obezity). Biochemické vyšetrenia: lipidové spektrum (celkový cholesterol, HDL cholesterol, LDL cholesterol, triglyceridy) – vyšetrované iba klientom nalačno, celkový cholesterol a cukor v krvi.

• odber vody (u studničnej vody sa bude vyšetrovať obsah dusitanov, dusičnanov, amónnych iónov a tvrdosti – vzorku vody 0,5 l v plastovej fľaši) a zeleniny (obsah dusičnanov – 250 g zeleniny v mikroténovom vrecku) s možnosťou rozboru

• postupy pri hygiene rúk, správnosť technicky umývania rúk si bude možné overiť za pomoci špeciálneho prístroja UV lampy

• somatické vyšetrenie, štandardné meranie TK, P

• meranie % množstva telesného tuku prístrojom Omron, meranie kostrového svalstva, meranie viscerálneho tuku

Na základe zistených údajov pracovníci RÚVZ poskytnú individuálne poradenstvo s odporúčaním optimálnych zmien vo výžive, vo fyzickej aktivite, v zvládaní stresu a v nefarmakologickom ovplyvňovaní tlaku krvi. Kapacita počtu vyšetrených klientov v uvedenom čase je obmedzená časovým limitom vyšetrenia vzorky krvi prístrojom.

• informácie a konzultácie o povinnom pravidelnom očkovaní detí, očkovaní dospelej populácie proti tetanu a záškrtu, odporúčanom očkovaní, napr. proti chrípke, pneumokokovému zápalu pľúc, meningokokovej  meningitíde, kliešťovej encefalitíde, vírusovému zápalu pečene – žltačke typu A,B, očkovaní pred cestou do zahraničia a informácie o preventívnych opatreniach na predchádzanie vzniku a šírenia najčastejších infekčných ochorení

• ďalšie poradenstvá a konzultácie od odborníkov z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z odboru preventívneho a pracovného lekárstva, odboru hygieny životného prostredia a zdravia, odboru hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov a tiež z odboru hygieny detí a mládeže

Dni zdravia 2023
Dni zdravia 2023

14. a 15. júna 2023

9.00 – 15.00 h pred radnicou a Denným centrom pre seniorov na ul. Hlavná

• meranie krvného tlaku

• ochutnávka sypaných čajov

• poradenstvo v oblasti starostlivosti o detské zúbky, ale aj zubnú protézu

• píling rúk

• masáže rúk a šije, tiež masáže chrbta v priestoroch Denného centra pre seniorov

• merania zraku u detí i dospelých ART prístrojom určeným na meranie dioptrií, vnútroočného tlaku, meranie zakrivenia rohovky a hrúbky rohovky, vyšetrenie Amslerovou mriežkou, ktoré môže pomôcť odhaliť prvotné príznaky ochorenia VPDM (vekom podmienená degenerácia makuly – ochorenie, ktoré postihuje časť oka s názvom makula), vyšetrenie videnia na blízko, Shirmerov test, pri ktorom sa zisťuje slzivosť oka – tj. možný syndróm suchého oka, ktorý je v dnešnej dobe veľmi rozšírený, konzultácie s lekárom

• poradenstvo v logopedickej, psychologickej a špeciálnopedagogickej oblasti od odborníkov z Centra detskej reči

• prezentácia foriem podpory a pomoci deťom a mládeži so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

• aktivity a prezentácia služieb zdravotnej poisťovne VšZP

14. a 15. júna 2023

13.00 – 16.00 h pred radnicou na ul. Hlavná

• aktivity medzinárodného tímu dobrovoľníkov z organizácie Youth for Equality – propagácia pitného režimu, waterpong activity, zdravá strava – vyskladanie zdravého jedálnička, pozvánky na podvečerné pohybové aktivity v Sade A. Bernoláka (promenáda) – zumba a joga

14. a 15. júna 2023

9.00 – 15.00 h pred mestským úradom na ul. Trhová

• meranie krvného tlaku

• ochutnávka sypaných čajov

• poradenstvo v oblasti starostlivosti o detské zúbky, ale aj zubnú protézu

streda 14. 6. od 10.00 do 15.00 h pred radnicou na ul. Hlavná

• stánok mesta Trnava – pocitová mapa – zapojenie obyvateľov všetkých vekových kategórií do zberu informácií a názorov na verejné priestory v rámci záujmu o participatívnu tvorbu verejného priestoru

streda 14. 6. o 17.00 h v Sade A. Bernoláka

• podvečerná zumba v promenáde – uskutoční sa iba v prípade priaznivého počasia

štvrtok 15. 6. o 17.00 h v Sade A. Bernoláka

• podvečerná joga v promenáde – uskutoční sa iba v prípade priaznivého počasia

Zmena programu vyhradená.

O Redakcia

Pozri aj

Zdieľané mestské elektrobicykle sú pripravené na ďalšiu sezónu. Zdroj: Mesto Trnava

Elektrobicykle opäť oživia Trnavu: Štartuje nová sezóna bikesharingu

S príchodom prvého marcového pondelka, presnejšie 4. marca 2024, sa Trnava opäť rozžiari žltozelenými farbami. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *