Kosenie v Zámockej záhrade v Hlohovci má harmonogram. Zdroj: Mesto Hlohovec
Kosenie v Zámockej záhrade v Hlohovci má harmonogram. Zdroj: Mesto Hlohovec

Kosenie v Zámockej záhrade v Hlohovci má harmonogram

Kosenie trávnatých plôch v Zámockom parku je rozdelené do niekoľkých lokalít s rôznou intenzitou frekvencie kosby. Informovalo o tom mesto Hlohovec.

Dôvodom je, že areál je obecne chráneným územím a mesto sa snaží prijatými opatreniami chrániť vzácnu faunu a flóru. Kosenie platanovej lúky je zaradené do 3. triedy intenzity kosenia a za rok sa pokosí iba dvakrát.

Prvá kosba prebehne najskôr koncom mesiaca jún. Chránime tým nielen vtáctvo, ktoré v období máj a jún intenzívne hniezdi a mláďatá sa nachádzajú aj v poraste, ale aj drobné živočíchy a ich mláďatá. Posunutím prvej kosby na neskoršie obdobie sa taktiež podporuje celková biodiverzita lúčneho spoločenstva,“ uviedlo mesto.

Ostatné plochy trávnikov v Zámockom parku – trávnaté plochy v okolí amfiteátra, jazierka, lúka pri poliklinike, okolie spevnených komunikácií vedúcich k zámku, terasy a plochy v blízkosti zámku sú zaradené do triedy intenzity kosenia 1. a 2. a sú kosené pravidelnejšie. Tým je zabezpečené funkčné využitie parku pre návštevníkov.

Harmonogram kosenia

Kosenie trávnatých plôch na plochách verejnej zelene a vybraných plochách vyhradenej zelene prebieha počas vegetačného obdobia podľa zazmluvnenia so správcom zelene v nasledujúcich opakovaniach:

  • zóna I. triedy intenzity údržby – minimálne 8 – krát ročne
  • zóna II. triedy intenzity údržby – minimálne 4 – krát ročne
  • zóna III. triedy intenzity údržby – minimálne 2 – krát ročne

O Redakcia

Pozri aj

Pamätná tabuľka sa vrátila na Hlohovský zámok. Zdroj: Mesto Hlohovec

Návrat pamätnej tabuľky na Hlohovský zámok

Po viac ako dvoch dekádach sa do kaplnky na hlohovskom zámku vrátila dôležitá súčasť jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *