Projekt ODPADnem z Abrahámu
Projekt ODPADnem z Abrahámu

Projekt ODPADnem z Abrahámu

Vďaka projektu, na ktorý získalo občianske združenie Obec bez hraníc dotáciu z Trnavského samosprávneho kraja, je obec Abrahám v okrese Galanta opäť o ekologickejšia ale aj krajšia.

Do projektu je zapojených približne 120 ľudí od žiakov školy cez pedagógov a rodičov až po dobrovoľníkov a členov miestnych organizácii. Projekt ODPADnem z Abrahámu sa vďaka prezentácií a bodovaniu odbornou komisiou dostal na prvé miesto, ktoré si udržal aj po hlasovaní verejnosťou.

Projekt ODPADnem z Abrahámu
Projekt ODPADnem z Abrahámu

Cieľom je znižovanie odpadu

Samotný projekt je zameraný na vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia. „Prostredníctvom aktívnych inšpiratívnych kurzov v spolupráci so žiakmi Základnej školy Michala Tareka Abrahám a obyvateľmi Abrahámu chceme pozitívne prispieť k znižovaniu tvorby odpadu v obci a domácnostiach. Workshopy a edukačné akcie pozitívne prispejú aj k rozvoju komunitného fungovania obce. Sme presvedčení, že už naši najmladší občania môžu svojou šikovnosťou rozvíjať našu obec vpred. Svoje získané vedomosti v enviro oblasti odovzdajú ďalej svojim rodinám a známym,“ informoval žiadateľ o hlavných aktivitách projektu.

Projekt ODPADnem z Abrahámu odštartoval vo februári 2023. Na prvom workshope sme s družinármi a žiakmi z botanického krúžku analyzovali odpad vyprodukovaný práve týmito žiakmi. Druhý kreatívny kurz patril výrobe mydielok. Najskôr sme sa s deťmi porozprávali, aké formy mydiel poznáme a o možnostiach ich zakúpenia v rôznych (ne)obaloch. Oboznámili sme sa aj o nákupe drogérie bezobalovo. Tretí kurz bol venovaný téme bioodpadu,“ uviedla za organizátorov pre Abrahámske noviny Magdaléna Roman.

Nielen workshopy ale aj skrášľovanie okolia

Na konci apríla sa vďaka projektu financovaného z Trnavskej župy podarilo vytvoriť krásny priestor pri škole plný kvetov a kríkov. „Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na aktivitách zúčastňujú, pomáhajú s ich prípravou, so samotnou realizáciou, alebo nás nadšene podporujú. Som presvedčená, že aj prostredníctvom týchto kurzov a akcií sa budú aj najmladší obyvatelia Abrahámu pozerať na odpad inak, hodnotnejšie. Cesta odpadku hodením do koša sa nekončí. Práve naopak. Zostáva tu niekoľko desaťročí na skládkach – pokiaľ ho nevyseparujeme, a tým umožníme ho materiálovo zhodnotiť,“ uviedla Roman.

Projekt ODPADnem z Abrahámu
Projekt ODPADnem z Abrahámu

O Redakcia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *