Parkovacia politika v Piešťanoch. Zdroj: Mesto Piešťany
Parkovacia politika v Piešťanoch. Zdroj: Mesto Piešťany

Parkovacia politika v Piešťanoch uprednostní domácich

Mestská parkovacia politika sa zameria na reguláciu parkovania, pričom dôraz kladie na zlepšovanie kvality života v meste. Informovalo o tom mesto Piešťany.

Piešťany sa priebežne pripravujú na zmeny v parkovaní. Problematika statickej dopravy v meste je stále aktuálna. Parkovanie na niektorých uliciach poriadne precvičí trpezlivosť nejedného šoféra, nehovoriac o tom, že po Piešťanoch sa pohybuje čoraz viac áut.

Počet vozidiel v meste stúpa a situácia s parkovaním sa komplikuje. Mestu Piešťany záleží na tom, aby si zachovalo svoju príjemnú atmosféru rekreačného letoviska, a preto je dôležité aj naďalej venovať zvýšenú pozornosť verejnému priestoru a jeho využitiu.

Parkovanie a odstavovanie vozidiel nie sú jedinou funkciou verejného priestoru, preto musia byť pri riešení parkovacích potrieb rovnocenne rešpektované nároky všetkých užívateľov priestoru, najmä chodcov, cyklistov, ale i hromadnej dopravy, zásobovania a podobne,“ hovorí Miroslava Zrebná zo spoločnosti ARGUS – DS, ktorá Koncepciu statickej dopravy vyhotovila.

Mestská parkovacia politika sa zameria na reguláciu parkovania s cieľom dosiahnuť optimálne využívanie verejných priestorov. Dôraz pritom kladie na zlepšovanie kvality života v meste. Medzi ciele, ktoré by mala nová parkovacia politika priniesť, patrí napríklad zvýšenie obrátkovosti parkovacích miest v centre mesta, presun strednodobých a dlhodobých návštevníkov centra z parkovísk v centre mesta na parkoviská v okolí centra mesta.

Parkovacia politika v Piešťanoch. Zdroj: Mesto Piešťany
Parkovacia politika v Piešťanoch. Zdroj: Mesto Piešťany

Koncepcia parkovania má ďalej zabezpečiť možnosť obyvateľom parkovacích zón stáť v blízkosti ich trvalého bydliska za zvýhodnených podmienok. Nový systém počíta aj so zavedením rezidentských karty a ulice budú rozdelené do jednotlivých zón.

Koncepcia statickej dopravy v meste Piešťany bola schválená poslancami na mestskom zastupiteľstve v júni 2022. V týchto dňoch mesto pracuje na príprave nového všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Piešťany o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v zóne s regulovaným státím na území mesta Piešťany. Toto VZN bude poslancom predložené na schválenie na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

O Redakcia

Pozri aj

Piešťany budú žiť secesiou, blíži sa Art Novueau Festival

Séria komentovaných prehliadok doplnená o výstavu i koncert vráti obľúbenú kúpeľnú destináciu do obdobia vzniku …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *