Nový cestný úsek v Dunajskej Strede otvorený. Zdroj: Mesto Dunajská Streda
Nový cestný úsek v Dunajskej Strede otvorený. Zdroj: Mesto Dunajská Streda

Nový cestný úsek otvorený: Očakávaná úľava pre dopravu v Dunajskej Strede

Významný deň pre obyvateľov Dunajskej Stredy nastal s otvorením nového cestného úseku, ktorý spojil Športovú ulicu a Malodvornícku cestu. Tento úsek sprístupnili za účasti primátora Zoltána Hájosa spolu s viceprimátormi Attilou Karaffom a Jurajom Puhom, ktorí symbolicky odovzdali novú infraštruktúru do rúk verejnosti.

Úľava pre ulicu Istvána Gyurcsóa a centrum mesta

Cieľom nového úseku je zredukovanie dopravného tlaku na ulici Istvána Gyurcsóa a v centrálnej časti mesta. V reakcii na túto zmenu prišlo k zjednosmerneniu dvoch dotknutých úsekov ciest na sídliskách Smetanov háj a Námestie SNP.

Komplexná výstavba s ohľadom na peších aj cyklistov

Nový obchvat nie je len o vozovke, ale zahŕňa aj chodníky a cyklistické trasy, ako aj moderné verejné osvetlenie. Celkové náklady dosiahli sumu 782 783 eur, čo odráža rozsah a kvalitu realizovaného projektu.

Dlhodobá príprava

Prípravné práce na projekt sa začali už v roku 2019 s výberom projektantskej firmy. Následne sa rozbehla tvorba projektových dokumentácií vrátane plánovania kanalizácie a vodovodného systému. Spolupráca so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou umožnila hladký priebeh prác až po získanie stavebného povolenia.

Časová os výstavby: Od kanalizácie po vozovku

Kanalizačné práce, ktoré začali v októbri 2022 a trvali až do apríla 2023, položili základ pre následné práce na vodovodných potrubiach a samotnej vozovke. V januári a februári tohto roku prebehlo aj premiestnenie telekomunikačnej infraštruktúry, čo predstavovalo ďalšie investície.

Doplnkové investície a ekologické kompenzácie

Nebolo možné vyhnúť sa ďalším investíciám, ako napríklad výrub stromov potrebný pre výstavbu, za čo zodpovedala spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda. Na jar 2024 sa plánuje výsadba nových stromov a kríkov, čím mesto prispeje k zlepšeniu zelene v dotknutej oblasti.

Záverečné práce

V auguste sa po verejnej súťaži rozbehla výstavba cestnej infraštruktúry, ktorú zabezpečila spoločnosť Ekom Plus, a siete verejného osvetlenia, na ktorej sa podieľala mestská spoločnosť. Očakáva sa, že nová cesta zníži dopravnú záťaž nielen na ulici Istvána Gyurcsóa, ale aj v centrálnych častiach Dunajskej Stredy.

Zmeny v dopravnom usporiadaní a parkovaní

V súlade s predpokladaným zvýšením premávky došlo k zjednosmerneniu úsekov na dvoch sídliskách Smetanov háj a Námestie SNP, čím sa zlepšuje bezpečnosť obyvateľov. Od januára 2024 nastane aj zmena nočného parkovania, ktorá by mala prispieť k väčšej dostupnosti parkovacích miest.

Budúcnosť dopravy v meste

Primátor Hájos verí, že investícia do infraštruktúry prinesie mnohé benefity v podobe plynulejšej a bezpečnejšej dopravy. Na nadchádzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa bude diskutovať o vhodnom pomenovaní novej dopravnej tepny mesta.

Nový cestný úsek v Dunajskej Strede otvorený. Zdroj: Mesto Dunajská Streda
Nový cestný úsek v Dunajskej Strede otvorený. Zdroj: Mesto Dunajská Streda

O Redakcia

Pozri aj

Návšteva splnomocnenca vlády v Dunajskej Strede: Zameranie na rómsku komunitu. Zdroj: Mesto Dunajská Streda/Attila Nagy

Návšteva splnomocnenca vlády v Dunajskej Strede: Zameranie na rómsku komunitu

V Dunajskej Strede nedávno prebehla významná udalosť, keď mesto privítalo Alexandra Daška, splnomocnenca vlády pre …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *