Nová výzva na podporu dunajského regiónu. Zdroj: MIRRI
Nová výzva na podporu dunajského regiónu. Zdroj: MIRRI

Nová výzva na podporu dunajského regiónu: 3,6 milióna eur na projekty

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) oznámilo novú finančnú výzvu zameranú na podporu spolupráce medzi krajinami dunajského regiónu.

Podpora nadnárodných projektov v dunajskom regióne

S celkovým rozpočtom 3,6 milióna eur má táto špeciálna výzva z Interreg Programu dunajského regiónu napomôcť k realizácii spoločných nadnárodných projektov.

Seed Money Facility: Most k prosperite

Štátny tajomník MIRRI SR Michal Kaliňák vysvetlil, že “Seed Money Facility poskytuje finančné prostriedky na prípravu projektov v dvanástich prioritných oblastiach dunajskej stratégie.” Cieľom je podpora ochrany životného prostredia, posilnenie prepojenia regiónov a podpora rozvoja prosperity v celom dunajskom regióne.

Kto sa môže uchádzať a aké projekty sú podporované?

Výzva je otvorená pre verejný aj súkromný sektor vrátane malých a stredných podnikov, neziskových organizácií a medzinárodných subjektov pôsobiacich v dunajskom regióne. Podpora je určená pre krátkodobé projekty, ktorých realizácia nepresiahne jeden rok. Financovanie sa zameriava na prípravnú fázu projektov. Tie môžu neskôr čerpať prostriedky z rôznych programov a finančných nástrojov EÚ.

Podporu môžu získať projekty zamerané na ochranu prírody, zlepšenie mobility, podporu udržateľnej energie, kultúru, cestovný ruch, trh práce a zamestnanosť, ako aj bezpečnosť a boj proti trestnej činnosti.

Nová výzva na podporu dunajského regiónu. Zdroj: MIRRI
Nová výzva na podporu dunajského regiónu. Zdroj: MIRRI

Ako a kedy sa prihlásiť?

Záujemcovia môžu predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok do 29. marca 2024. Projekty musia vytvoriť partnerstvo aspoň z dvoch krajín zapojených do Interreg Programu dunajského regiónu. Detailné informácie o výzve sú dostupné online.

Informačný deň pre záujemcov

MIRRI SR pripravilo informačný deň, ktorý sa uskutoční 11. decembra 2023 online. Podujatie poskytne podrobné informácie o dunajskej stratégii, jej prioritách a dôležitosti pre Seed Money Facility.

Úspechy z minulosti

V predchádzajúcom programovom období bolo prostredníctvom Seed Money Facility realizovaných 19 projektov. Slovenskí partneri sa podieľali na dvoch z nich: projekte DRIVEN BY DANUBE zameranom na výskum a vývoj nových materiálov a projekte EDUMARKT, ktorý sa venoval výzvam terciárneho vzdelávania a trhu práce v oblasti logistiky.

Tento nový impulz v podobe finančnej výzvy otvára dvere k inováciám a spolupráci, ktoré môžu výrazne prispieť k rozvoju a udržateľnosti dunajského regiónu.

O Redakcia

Pozri aj

Dunajská Streda: 46-ročného obvinili z obchodovania s drogami

Krajský vyšetrovateľ v Trnave stíha 46-ročného muža z Dunajskej Stredy za obzvlášť závažný zločin nedovolenej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *