Bytová výstavba - Projekt "Paradajs", Zdroj: Mesto Hlohovec
Bytová výstavba - Projekt "Paradajs", Zdroj: Mesto Hlohovec

Nová bytová výstavba v Hlohovci: Projekt “Paradajs” smeruje na zastupiteľstvo

Ak poslanci v Hlohovci odobria projekt Paradajs, priblíži sa realizácia výstavby 27 rodinných domov a 4 bytových domov.

Mesto Hlohovec sa potom môže tešiť na novú bytovú výstavbu. Súkromný investor pripravuje projekt s názvom “Paradajs”, ktorý obsahuje výstavbu 27 rodinných domov a štyroch bytových domov. Materiál tohto projektu bude prerokovávaný na mestskom zastupiteľstve vo štvrtok 9. novembra.

Riešené územie a plán výstavby

Projekt “Paradajs” bol spracovaný záujemcami o výstavbu, pričom sa dotkne konkrétne regulačného bloku EF – Zmiešaný obchod, služby, obsluha a komunálna výroba. Regulácia stanovuje maximálne 2 nadzemné podlažia + podkrovie alebo ustúpené podlažie v zmysle normy Budov pre bývanie. Plán výstavby zahŕňa štyri štvorpodlažné bytové domy a 27 samostatne stojacích rodinných domov.

Podľa informácií zverejnených v projekte by v každom zo štyroch bytových domov mohlo nájsť nový domov približne 60 ľudí, čo spolu s predpokladom, že v každom rodinnom dome budú priemerne štyria trvalo prihlásený obyvatelia, súčet približne 350 bývajúcich.

Parkovanie a dopravná infraštruktúra

Investor plánuje vyriešiť parkovanie pre rodinné domy na vlastnom pozemku v počte 3 parkovacích miest. Parkovanie pre bytové domy bude riešené na pozemku pred bytovým domom a tiež podzemným parkovaním pod samotnými bytovými domami. V území sú tiež navrhnuté nové prístupové komunikácie.

Ďalší postup

Urbanistická štúdia bude slúžiť ako podklad pre základnú koncepciu rozvoja výstavby v rámci riešeného obytného súboru, určenie regulatívov a podmienok výstavby rodinných domov a dopravnej infraštruktúry. Na základe súladu štúdie s platným Územným plánom mesta Hlohovec odporúča investor prijať Mestskému zastupiteľstvu uznesenie o jej schválení. Avšak pred vydaním územného rozhodnutia je potrebné dopracovať urbanistickú štúdiu a následne ju predložiť na rokovanie Mestského zastupiteľstva.

Bytová výstavba - Projekt "Paradajs", Zdroj: Mesto Hlohovec
Bytová výstavba – Projekt “Paradajs”, Zdroj: Mesto Hlohovec

Viac informácií

Viacej informácií o projekte nájdete v prílohe Návrh urbanistickej štúdie bytovej výstavby “IBV PANSKÁ NIVA C”, ktorá je aj zverejnená na webovom sídle mesta Hlohovec v sekcii Chcem vedieť > Rozvoj mesta > Územný plán > Územnoplánovacie podklady mesta > UŠ bytovej výstavby Paradajs.

Bytová výstavba - Projekt "Paradajs", Zdroj: Mesto Hlohovec
Bytová výstavba – Projekt “Paradajs”, Zdroj: Mesto Hlohovec

Paradajs plánovala minulý rok spoločnosť Unico Invest

Spoločnosť Unico Invest SK oznámila ešte v roku 2022 plány na výstavbu komplexu Paradajs, ktorý má pozostávať z 11 bytových domov. V týchto budovách by malo vzniknúť až 300 bytov, situovaných v katastri mestské časti Šulekovo. Názov projektu Paradajs nadväzuje na miestny názov jedného z ramien rieky Váh, ktoré sa v minulosti pretínalo s danou lokalitou.

Plánovaný komplex mal tiež zahŕňať viacpodlažný parkovací dom s kapacitou 240 miest, park a priestory určené pre obchody a služby. V súlade so zákonom o hodnotení vplyvov na životné prostredie, bol zámer vytvorený s predpokladom, že v rámci daného územia by malo vzniknúť celkovo 420 parkovacích miest. Z tohto počtu by 240 miest bolo situovaných v parkovacom dome a zvyšných 180 by bolo určených pre vonkajšie parkoviská.

O Redakcia

Pozri aj

Pamätná tabuľka sa vrátila na Hlohovský zámok. Zdroj: Mesto Hlohovec

Návrat pamätnej tabuľky na Hlohovský zámok

Po viac ako dvoch dekádach sa do kaplnky na hlohovskom zámku vrátila dôležitá súčasť jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *