Návrat Lotrinského do žrebčína Kopčany na panstvo Holíč

Obec Kopčany pozýva návštevníkov na podujatie, zamerané na oživenie pamiatkového objektu žrebčína a pomyselný návrat do dôb 18. storočia, kedy žrebčín bol významným objektom cisárskych žrebčínov v monarchii.

Týmto podujatím v sobotu 30. septembra 2023 v objekte žrebčína od 13:00 do 22:00 hodiny, bude obec ukončovať letnú turistickú sezónu 2023.

Návrat Š.F. Lotrinského na panstvá Holíč a Hodonín

Prostredníctvom podujatia bude OBEC Kopčany prezentovať tému významnosti postavy F.Š. Lotrinského ako osvieteného majiteľa panstiev Holíč a Hodonín, ktorý svojimi hospodárskymi aktivitami prispel k významnému rozvoju cezhraničného regiónu nielen v hospodárskej oblasti (rozvoj manufaktúr, živočíšnej a rastlinnej výroby, rozvoj remesiel a cechov) ale aj v kultúrnej (budovanie kultúrnej krajiny, architektúra objektov, spoločenský rozvoj obyvateľstva, prizývanie odborníkov z celej Európy, zavádzanie inovácií) a sociálnej oblasti (rozvoj školstva, sociálnej starostlivosti).

Podujatie s autentickou dobovou atmosférou

O vytvorenie autentickej dobovej atmosféry s technicko-organizačným zázemím sa postarajú odborníci na obdobie baroka a rokoka (dobové kostýmy, dobové hry, konský sprievod, …), pre prezentáciu spoločenského života obdobia baroka vystúpi súbor historického tanca, pre prezentáciu tradičných hospodárskych odvetví bude realizovaná výstava na tému výroby tradičných regionálnych destilátov.

Interaktívna svetelná šou na objekte žrebčína

Večerný program podujatia bude ozvláštnený interaktívnou svetelnou šou (digitálne graffiti) – pomocou inovatívnych technológii budú môcť návštevníci prostredníctvom svetiel maľovať na steny objektu žrebčína. Pôjde o unikátnu aktivitu v rámci podujatia v historickom objekte a na historickú tému a vôbec o prvú takúto aktivitu v cezhraničnom území.

Podujatie je realizované z projektu: Rozdělení– stále spolu/Rozdelení – stále spolu financované z programu INTRREG V-A Slovenská republika – Česká republika 

O Angelika Mičeková

Pozri aj

Kaštieľ v Kopčanoch, ktorý je súčasťou žrebčína. Autor: Vladimír Miček

Chceš byť sprievodcom v Pamiatkovej zóne Kopčany?

Obec Kopčany hľadá sprievodcov/sprievodkyne na letnú sezónu 2024 do Pamiatkovej zóny Kopčany (Informačne centrá v …

2 komentáre

  1. Chceme vám poďakovať, že ste v spravodajstve o chystanej akcii v Kopčanoch použili pri žrebčíne aj jeho historický názov “ŠTÍT”. Objekt je takto zapísaný aj v registri národných kultúrnych pamiatok. Názov už dávnejšie, napriek našim protestom , zlikvidoval starosta obce. Neprekáža to ani Pamiatkovému úradu SR, ktorý tvrdí, že chráni len hmotnú časť objektu. Nie aj jeho názov. Budeme vám veľmi vďační ak názov “ŠTÍT” budete pri žrebčíne používať aj naďalej.

    Jozef Michaláč, predseda občianskeho združenia Hrúdy,
    a tiež jeden z potomkov cvičiteľov koní, ktorí prišli v 18. stor. z Rakúska do Kopčian.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *