Zimný štadión Zdroj: SMM Skalica
Zimný štadión Zdroj: SMM Skalica

Máte záujem prevádzkovať bufety na skalickom zimáku?

Správa mestského majetku s.r.o. (SMM Skalica) vyhlásila obchodnú verejnú súťaž (OVS) na prenájom nebytových priestorov určených na prevádzkovanie občerstvenia na Zimnom štadióne v Skalici.

Nájomná zmluva bude uzatvorená na prenájom nebytového priestoru počas obdobia august až máj, s dobou prenájmu na 3 roky.

Predmet OVS

Predmetom OVS je prenájom nebytových priestorov určených na prevádzkovanie občerstvenia počas akcií organizovaných na Zimnom štadióne, ul. Clementisa 50, 909 01 Skalica, ktoré sú rozčlenené nasledovne:

A. Bufet na 1. poschodí v časti ubytovne Rubín – Celková plocha = 179 m2 Minimálna cena prenájmu = 25,- EUR bez DPH / 1 akcia

B. Bufet na prízemí pod tribúnou A – Celková plocha = 27 m2 Minimálna cena prenájmu = 25,- EUR bez DPH / 1 akcia

C. Bufet na prvom poschodí pod tribúnou E – Celková plocha = 82 m2 Minimálna cena prenájmu = 25,- EUR bez DPH / 1 akcia

D. Bufet na prvom poschodí pod tribúnou D – Celková plocha = 82 m2 Minimálna cena prenájmu = 25,- EUR bez DPH / 1 akcia

Vlastníkom nebytových priestorov na Zimnom štadióne určených na prevádzkovanie občerstvenia je mesto Skalica. SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. je na základe nájomnej zmluvy zo dňa 10.06.2004 oprávnená disponovať s predmetnými priestormi, ktoré sú bez vybavenia inventáru určeného na prevádzkovanie občerstvenia.

Situačný nákres jednotlivých priestorov určených na prevádzkovanie občerstvenia je uvedený v prílohe.

Priloha č. 1 k OVS.pdf

Zimný štadión Zdroj: SMM Skalica
Zimný štadión Zdroj: SMM Skalica

Podmienky OVS

Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú zapracované do návrhu zmluvy o prenájme nebytových priestorov s víťazným uchádzačom pre každý priestor.

K nájomnému bude účtovaná DPH podľa platnej legislatívy v SR. Nájomná zmluva bude uzatvorená na prenájom nebytového priestoru počas obdobia august až máj, s dobou prenájmu na 3 roky. Nájomné sa bude platiť prenajímateľovi za prenajatý priestor mesačne na základe faktúry vystavenej v zmysle nájomnej zmluvy prenajímateľom.

O Angelika Mičeková

Pozri aj

ZŠ Mallého Skalica zdroj: archív školy

Skalica podala žiadosť o dotáciu pre školu na takmer 1 milión eur

Mesto Skalica aktívne pracuje na zlepšení svojho environmentálneho odtlačku a v rámci toho podalo žiadosť …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *