Ilustračné foto
Ilustračné foto

Leopoldov spustil dotazník, už majú prvé čiastočné výsledky

Mesto Leopoldov nedávno spustilo online dotazník v rámci prieskumu verejnej mienky občanov.

Dotazník zatiaľ vyplnilo vyše 200 obyvateľov. „Témy, ktoré najviac rezonujú sa dotýkajú napríklad kultúrneho domu, cyklotrás či stavu ciest, chodníkov a verejných komunikácií. Z najnetradičnejších podnetov spomenieme chýbajúci televízny kanál, obchodný reťazec LIDL či absencia vysokej školy. V dotazníku sme zaznamenali napríklad aj návrh znížiť rýchlosť v celej obci na 30 km/h či zabezpečiť pravidelný mikrobus v smere Hlohovec/Leopoldov,“ uviedlo mesto.

Viacerí občania upozorňujú na konkrétne situácie, ktoré vychádzajú z ich každodenného života. „Všetky tieto informácie sú pre nás cenné práve preto, že nám poskytujú prehľad o tom, čo by občania v meste potrebovali vyriešiť, zlepšiť, zmeniť. Veľmi si ceníme aj vaše pozitívne reakcie a ďakujeme vám za ne,“ doplnilo mesto.

Výsledky tohto prieskumu budú použité ako jeden z podkladových materiálov pri tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Leopoldov. Ide o jeden z najdôležitejších strategických dokumentov mesta na roky 2024 – 2028.

Radi by sme znova vyzvali všetkých občanov, aby sa zapojili do tohto prieskumu a využili možnosť vyjadriť svoj názor k zásadným oblastiam rozvoja Leopoldova. Dotazník je možné anonymne vyplniť online,“ apeluje mesto na občanov.

Dotazník je zároveň vytlačený aj na Mestskom úrade v Leopoldove a v Mestskej knižnici v Leopoldove, kde ho môžete prísť vyplniť kedykoľvek počas úradných hodín.

Z dôvodu čo najvyššej objektívnosti tohto dotazníka vás prosíme, aby dotazník vyplnili iba obyvatelia mesta Leopoldov a je potrebné, aby ho každý obyvateľ vyplnil len raz – buď online, alebo v tlačenej podobe na úrade a v knižnici,“ žiada mesto.

Ak máte nejaké otázky alebo nejasnosti, môžete sa obrátiť na prednostku Mestského úradu v Leopoldove Adrianu Urbanovú na emailovej adrese prednosta@leopoldov.sk alebo na telefónnom čísle 0910 606 717.

O Redakcia

Pozri aj

Ilustračné foto Zdroj: Pixabay

Obyvatelia Leopoldova môžu ovplyvniť vývoj mesta cez dotazník

Mesto Leopoldov sa obracia na svojich obyvateľov formou dotazníka v rámci prieskumu verejnej mienky, aby …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *