Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /data/a/7/a718677a-0efa-4e41-b4de-1aafeba4a3ee/ttkraj.sk/web/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

Cyrilo-metodská cesta cez Kopčany, Holíč, Skalicu a Podbranč

Dnes si pripomíname okrúhle 1160. výročie príchodu slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie. Na Slovensku sa sviatok Cyrila a Metoda slávi 5. júla, v neslovanských krajinách 14. februára.

Vierozvestcovia na území Veľkej Moravy

zdroj: wikipedia.org

Vierozvestcovia prišli zo Solúna (dnešné Thessaloniki) na územie Veľkej Moravy v roku 863 na pozvanie panovníka Rastislava, ktorý žiadal byzantského cisára Michala III. o vyslanie učiteľov k svojmu ľudu. Pred cestou Konštantín vytvoril novú abecedu – hlaholiku (predchodca dnešnej azbuky), spolu preložili bohoslužby a Sväté písmo do staroslovienčiny a zaslúžili sa o upevnenie šíriaceho sa kresťanstva.

Vďaka ich aktivite bol starosloviensky jazyk uznaný pápežom Hadriánom II. ako ďalší liturgický jazyk popri latinskom, gréckom a hebrejskom, čo v tých časoch nemalo obdobu. Vybrali si učeníkov z miestnych obyvateľov, aby čo najskôr pripravili nových vlastných kňazov. Putovali po Veľkomoravskej ríši, krstili, stavali kaplnky, kostoly, ohlasovali Kristovo slovo a rozširovali posolstvo do okolitých krajín.

Mladší Konštantín skonal v roku 869 počas pobytu v Ríme. Pred smrťou vstúpil do kláštora a prijal meno Cyril. Je pochovaný v Chráme sv. Klimenta v Ríme. Metod sa vrátil na Veľkú Moravu, kde v roku 885 zomrel. Miesto jeho posledného odpočinku nie je známe. Jedna z legiend hovorí, že jeho hrob by sa mohol nachádzať v oblasti Devín. Hneď po Metodovej smrti vznikol na Veľkej Morave jeho kult ako svätca. Metodovi žiaci však boli uväznení a neskôr vypovedaní z krajiny. Tak sa misia rozšírila k ďalším slovanským národom.

V roku 1980 vyhlásil pápež Ján Pavol II. svätých Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Na území západného Slovenska je mnoho atraktívnych lokalít spojených s misiou solúnskych bratov. Stále prebieha archeologický výskum, ktorý prináša nové poznatky. Idea Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty sa zrodila v roku 2013 pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie.

V súčasnosti sa cesta rozvíja najmä na cezhraničnom území západného Slovenska a južnej Moravy. Okrem poznávania kultúrno-historických pamiatok či prírodných jedinečností cesta ponúka regionálnu gastronómiu, tradície, oblastné zvyklosti, lokálne produkty a veľa dobrodružstva.

EZUS Veľká Morava

Cyrilo-metodská cesta na Záhorí

S podporou Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ  zrealizoval Trnavský samosprávny kraj projekt na rozvoj Cyrilo-metodskej cesty v moravsko-slovenskom pohraničí. Cieľom cesty je priblížiť Veľkomoravskú misiu solúnskych bratov, ktorí v 9. storočí položili základ kultúry Slovanských národov.

Trasa spája kultúrne dedičstvo vyše 10 Európskych krajín a tiahne sa naprieč Južnou, Strednou a Východnou Európou. Na území Trnavského kraja vedie cez Kopčany, Holíč, Skalicu a Podbranč, pričom má viac ako 67 kilometrov.

Šliapnite preto do pedálov alebo si obujte pohodlnú obuv a vyberte sa spoznávať pamiatky a miesta spojené s Veľkou Moravou nesúce odkaz Sv. Cyrila a Metoda.

Zdroj a viac sa dozviete na Veľkomoravská misia svätých Cyrila a Metoda

O Angelika Mičeková

Pozri aj

Skalický trdelník mesto Skalica

Hľadá sa pekár a cukrár na výrobu Skalického trdelníka

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU (SMM Skalica), s. r. o., príjme do trvalého pracovného pomeru pekára/pekárku a cukrára/cukrárku na výrobu …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *