Cyklomost Dobrohošť - Dunakiliti Zdroj: Vodohospodárska výstavba
Cyklomost Dobrohošť - Dunakiliti Zdroj: Vodohospodárska výstavba

Vo Veľkých Levároch začali budovať kanalizáciu

Dnes (utorok 8.augusta 2023) začali s budovaním kanalizácie v obci Veľké Leváre v okrese Malacky.

„To, čo sa dlhé roky zdalo ako nemožné, sa pomaly stáva skutočnosťou. V rámci projektu bude na území obce vystavaných 11,5 km gravitačnej kanalizácie, 8 prečerpávacích staníc a tiež výtlačné potrubia. Po dokončení, budú odpadové vody dopravované do čistiarne odpadových vôd v obci Gajary, ktorú aktuálne rozširujeme o nové objekty,“ informovala o tom  Obec Veľké Leváre.

Ako budú práce prebiehať?

Práce budú realizované postupne na jednotlivých uliciach. Občania budú informovaní vopred okrem iného aj listom. V prvej fáze bude na ulici vybudovaná hlavná kanalizačná stoka. Po zrealizovaní tlakových skúšok budú na kanalizačné potrubie inštalované prípojky smerujúce k jednotlivým domom. Prípojky budú ukončené zaslepením na hranici pozemku rodinného domu. Na vybudovanú prípojku sa neskôr domácnosť napojí. Napojenie rodinného domu na kanalizáciu na vlastnom pozemku si zabezpečí vlastník na svoje náklady.

Kto určí presné miesto uloženia prípojky?

Prípojky budú vybudované ku každému rodinnému domu. Najvhodnejšie miesto uloženia prípojky je možné dohodnúť so zástupcom zhotoviteľa. Zhotoviteľ následne prípojku v rámci technických možností vybuduje čo najbližšie k požadovanému bodu napojenia.

Kedy sa môže zhotoviteľovi ukázať bod napojenia?

Keď budú plánované práce na danej ulici, obdržia občania list s termínom, kedy a o koľkej sa môžu stretnúť so zástupcami zhotoviteľa. Ak niekto nebude zastihnuteľný, miesto napojenia sa dohodne v iný deň, najneskôr však do realizácie stavebných prác pred daným domom.

Najbližšie stretnutie so zástupcami zhotoviteľa je určené pre obyvateľov ulíc K Jazeru, časti Boskovičovej a časti ulice Podjavorinskej a to v stredu 9.8.2023 v čase od 15.00 do 16.30 hod. priamo na ulici.

Kedy bude možné pripojiť sa na kanalizáciu?

Na kanalizáciu sa bude možné pripojiť až po jej celkovom dobudovaní, približne v horizonte 9 – 12 mesiacov a to predovšetkým z dôvodu inštalovania technológií prečerpávacích staníc.

O možnosti napojenia bude samospráva obce vopred informovať. „Odporúčame obyvateľom označiť si miesto uloženia vybudovanej prípojky na hranici svojho pozemku, aby si ju, pri napájaní sa na kanalizáciu prípojku v zemi, ľahko našli. Každá prípojka však bude aj geodeticky zameraná, preto bude v budúcnosti možné kedykoľvek ju v teréne vytýčiť a domácnosť na kanalizáciu napojiť,“ dopĺňa obec.

Kde sa začínajú stavebné práce?

Stavebné práce sa začnú realizovať na ulici K jazeru a Boskovičova po križovatku s Vinohradníckou. Bude sa postupovať od ulice K jazeru smerom k Vinohradníckej ulici. Druhým miestom prác je ulica 1.Mája od križovatky s Mládežníckou smerom k základnej škole.

„Prosíme občanov, aby neparkovali vozidlá na ceste a umožnili tak hladký priebeh stavebných prác. Ďakujeme za trpezlivosť a ohľaduplnosť počas výstavby,“ uzatvára samospráva.

zdroj: Obec Veľké Leváre

O Angelika Mičeková

Pozri aj

FOTO: Levárske deti koledovali u prezidentky SR

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala včera 10. januára 2024 popoludní v prezidentskom paláci koledníkov Dobrej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *