Ilustračné foto. Zdroj: Pixabay
Ilustračné foto. Zdroj: Pixabay

V Hlohovci zdraželo vodné a stočné

S účinnosťou od 1. októbra sa zvyšuje pre odberateľov mesta Hlohovec vodné a stočné. Vplýva to z oznámenia Vodárenskej spoločnosti Hlohovec (VSHC).

Ako spoločnosť uviedla, na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) zvyšuje cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom z 1,1587 €/m3 na 1,2109 €/m3 bez DPH. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou sa mení z 0,6032 €/m3 na 0,6472 €/m3 bez DPH.

Vodárenská spoločnosť zároveň zákazníkov informuje, že v zmysle vyhlášky URSO je možné vykonať mimoriadny odpočet do 30 dní od zmeny ceny. „Alebo pri zmene ceny, ak sa cena schválená alebo určená v cenovom rozhodnutí uplatní pred vykonaním odpočtu stavu meradla,“ uviedla spoločnosť.

Ako doplnila, na výpočet množstva dodanej pitnej vody alebo množstva odvedenej odpadovej vody pre uplatnenie maximálnej ceny sa použije údaj o priemernej dennej spotrebe vody v objemovej jednotke matematicky zaokrúhlenej na tri desatinné miesta.

A to za obdobie medzi posledným bezprostredne predchádzajúcim odpočtom stavu meradla a prvým odpočtom stavu meradla po zmene maximálnej ceny. VSHC sa rozhodne podľa aktuálne voľných kapacít a technických možností, ktorý zo spôsobov použije,“ spresnila hlohovská vodárenská spoločnosť.

O Redakcia

Pozri aj

Pamätná tabuľka sa vrátila na Hlohovský zámok. Zdroj: Mesto Hlohovec

Návrat pamätnej tabuľky na Hlohovský zámok

Po viac ako dvoch dekádach sa do kaplnky na hlohovskom zámku vrátila dôležitá súčasť jej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *