TS

TTSK: Môžete sa prihlásiť do Ekologického činu roka aj online

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spustil prihlasovanie do 13. ročníka súťaže Ekologický čin roka 2023. Župa ocení jednotlivcov a kolektívy, ktoré svojimi aktivitami prispeli k ochrane a tvorbe životného prostredia.

Projekty zrealizované počas aktuálneho roka je možné prihlásiť do 29. februára 2024. Novinkou je online registrácia.

Ekologický čin roka

„Trnavská župa opakovane deklaruje vážny záujem o ochranu životného prostredia. V praxi to znamená napríklad výstavbu cyklotrás, podporu udržateľnej mobility, ako aj podporou projektov z dotačných schém, ktoré sú zamerané na zelené témy. Súčasťou tejto podpory je aj tradičné podujatie Ekologický čin roka, počas ktorého každoročne oceňujeme aktívny prístup obyvateľov trnavského kraja k životnému prostrediu. Zároveň poukazujeme na dôležitosť témy, ktorá sa týka celej spoločnosti,” uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že najlepšie projekty odmení župa aj finančne, a to sumou 1.500 eur za prvé, 1.000 eur za druhé a sumou 700 eur za tretie miesto.

Kto sa môže súťaže zúčastniť?

Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci, kolektívy materských, základných a stredných škôl, samosprávy alebo záujmové združenia. Za ekologický čin možno považovať aktivity ako sú napríklad dokumentácia a likvidácia neriadených skládok odpadov v katastroch obcí a miest, zavedenie separovaného zberu odpadu na školách, výsadba zelene, záchrana alebo dokumentácia cenného biotopu, využitie obnoviteľných zdrojov energie, práca s mládežou v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia alebo organizovanie súťaží s environmentálnou tematikou. Do súťaže je možné prihlásiť projekty, ktoré budú ukončené v roku 2023.

Najlepší budú finančne odmenení

Prihlásené projekty bude vyhodnocovať odborná komisia, a tie najlepšie župa odmení finančne. Za prvé miesto náleží odmena 1.500 eur, za druhé 1.000 eur a tretie miesto bude ocenené sumou 700 eur. Súťažné návrhy je potrebné doručiť buď poštou na Úrad Trnavského samosprávneho kraja na adresu Starohájska 8, Trnava alebo vyplnením online prihlášky.

V období od roku 2018 do 2022 bolo do súťaže prihlásených 124 projektov, pričom v minulom ročníku bolo prihlásených rekordných 30 súťažných návrhov. V kategórii občianskych združení, obcí a dobrovoľníkov bol na prvom mieste ocenený projekt s názvom Stromoradia, ktoré spájajú od ÚĽANY – PRO FUDEMUS. Hlavnou aktivitou bolo obnovenie a komunitné vysadenie piatich ovocných vetrolamov na pomedzí obcí Pusté Úľany, Veľký Grob a Pavlice. Cieľom bolo zvýšiť biodiverzitu, ochranu pred vetrom a pôdnou eróziou, ale aj zlepšenie vodozádržných opatrení a mikroklimatických podmienok v otvorenej vidieckej krajine. Víťazom v kategórii materských, základných a stredných škôl sa stala aktivita Základnej školy F.E.Scherera v Piešťanoch s názvom Ochranárske a ekologické aktivity. 

O Tlacova sprava

Pozri aj

TTSK: Pri bus cestovaní župa šetrí prírodu i čas cestujúcich

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) zavádza novinku pri cestovaní regionálnou autobusovou dopravou, ktorou šetrí prírodu i čas …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *