Trnavský samosprávny kraj Autor: Vladimír Miček
Trnavský samosprávny kraj Autor: Vladimír Miček

Trnavská župa sa vyznačuje najlepším finančným zdravím medzi krajmi

Trnavská župa sa vyznačuje najlepším finančným zdravím medzi krajmi. V roku 2022 vyššie územné celky (VÚC) nezopakovali pozitívny trend z obdobia po finančnej kríze. Vtedy v rokoch 2012 až 2014 a 2016 až 2019 dochádzalo k postupnému znižovaniu zadlženosti a zlepšovaniu finančného zdravia. Informoval o tom Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Na čele hodnotenia VÚC je Trnavský kraj

V hodnotení finančného zdravia sa na čelo dostal Trnavský VÚC so skóre +4,88. Nasledujú Nitriansky, Banskobystrický, Trenčiansky, Bratislavský, Prešovský, Košický a na záver Žilinský VÚC. Napriek zhoršeniu priemerného skóre finančného zdravia na +4,35, všetky kraje hodnotí ako VÚC s dobrým finančným zdravím.

Najvýraznejšie zhoršenie finančného zdravia zaznamenali Košický, Trenčiansky a Prešovský VÚC, zatiaľ čo Žilinský a Bratislavský VÚC si podľa našej metodiky mierne polepšili.

Najvýraznejšie znížila dlh Trnavská župa

Trnavský VÚC sa v roku 2022 vyznamenal najvýraznejším znížením dlhu o 5,5 percentného bodu (z 38,6 % na 33,1 %). Zlepšenie situácie sa podarilo dosiahnuť aj v Trenčianskom (pokles o 1,8) a Prešovskom VÚC (-0,2). V ostatných VÚC dlh narastal, pričom najviac v Banskobystrickom VÚC (+5,4 percentného bodu).

Prebytky na bežných účtoch

V roku 2022 všetky VÚC dosiahli prebytky na bežných účtoch, pričom najlepšie hospodárili Bratislavský, Trnavský, Prešovský a Trenčiansky VÚC. Celková bilancia bežných účtov všetkých VÚC bola +7,6 %, čo je najnižší výsledok od roku 2015.

Trnavský samosprávny kraj Autor: Vladimír Miček
Trnavský samosprávny kraj Autor: Vladimír Miček

Kraje zaznamenali tretí rok nárast zadlženosti

Minulý rok zaznamenali samosprávne kraje tretí rok v rade nárast zadlženosti, pričom priemerný dlh vzrástol z 30,6 % na 32,3 % v pomere k ročným bežným príjmom.

Taktiež došlo k poklesu priemerného prebytku na bežných účtoch z +8,3 % na 7,6 %, a tiež k miernemu nárastu záväzkov po lehote splatnosti nad 60 dní. V dôsledku týchto faktorov sa priemerné finančné zdravie VÚC zhoršilo z +4,47 na +4,35 bodu, čo predstavuje tretie významné zhoršenie po sebe.

Kraje nemajú problém s výškou dlhu

Pokiaľ ide o dodržiavanie zákonných kritérií pre hospodárenie, žiaden z ôsmich VÚC na Slovensku neprekročil zákonný limit celkového dlhu na úrovni 60 %, ani prvé sankčné pásmo dlhovej brzdy (50 %). Najvyšší dlh mal na konci roku 2022 Bratislavský kraj (43,8 %), čo predstavuje zhoršenie oproti predchádzajúcemu roku (41,4 %). Na druhej strane, Nitriansky VÚC vykázal najlepšie výsledky so zadlžením na úrovni 14,6 %.

Jediným formálnym problémom vo vykazovaní záväzkov aspoň 60 dní po lehote splatnosti mali tri VÚC, kde hodnoty dosahovali medzi 0 % a 0,05 % z reálnych bežných príjmov, čo je však veľmi nízka hodnota. Najvyššiu hodnotu mal Prešovský VÚC (0,05 %), no napriek tomu môžeme konštatovať, že žiadny VÚC nemá vážny problém so solventnosťou a ide skôr o formálne nedodržanie pravidiel.

Priemerná výška záväzkov po lehote splatnosti vzrástla medziročne z 0,005 % na 0,009 %, čo sú stále jedny z najlepších hodnôt za posledných desať rokov.

V roku 2020 boli na portáli o hospodárení samospráv zavedené nové datasety, ktoré poskytujú detailnejšie rozdelenie príjmov a výdavkov.

Finančné zdravie samosprávnych krajov Zdroj: INEKO
Finančné zdravie samosprávnych krajov Zdroj: INEKO

O Redakcia

Pozri aj

Májový kvet, Trnava Zdroj:: Martin Hesko/Mesto Trnava

Objavte krásy Májového kvetu v Trnave

Trnava opäť ožije najkrajším obdobím pre milovníkov kvetov. Už po roku sa v srdci mesta …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *