Ilustračne foto Zdroj: depositos
Ilustračne foto Zdroj: depositos

Trnavská župa finančne motivuje vzdelávanie a bývanie pedagógov

Trnavská župa motivuje pedagógov stredných škôl formou finančných príspevkov na vzdelávanie aj bývanie. NaZahori.sk o tom informovala riaditeľka Odboru komunikácie Trnavský samosprávny kraj (TTSK) Natália Petkáčová.

TTSK začal od nového školského roka 2023/2024 poskytovať príspevok na úhradu výdavkov spojených so zvýšením kvalifikácie pedagogických zamestnancov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Ide o finančný príspevok až do výšky 350 eur za semester po dobu dvoch rokov, pričom župa aj naďalej pokračuje v podpore učiteľov aj formou príspevku na bývanie.

Na zvýšenie kvalifikácie 1.400 eur

„Už dlhodobo podporujeme učiteľov finančným príspevkom na bývanie vo výške maximálne 150 eur mesačne. A keďže je našou prioritou udržať a motivovať čo najviac pedagogických zamestnancov vyučujúcich na župných stredných školách, rozhodli sme sa vytvoriť nový motivačný program, prostredníctvom ktorého finančne podporíme, a teda uhradíme výdavky spojené so zvýšením kvalifikácie za dva roky štúdia spolu až do výšky 1.400 eur. Zároveň, je pre nás a najmä študentov dôležité aby ich učili kvalifikovaní a odborne zdatní pedagógovia. Verím, že aj týmto spôsobom budeme motivovať najmä mladých učiteľov, aby si rozšírili svoje obzory,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Príspevok možno poskytnúť na preplatenie výdavkov spojených s doplnkovým pedagogickým štúdiom alebo rozširujúcim štúdiom zamestnanca, ktorý je v pracovnom pomere so strednou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, a ktorý sa súčasne prihlásil na niektorý zo vzdelávacích programov. V praxi to znamená, že ak si učiteľ bude chcieť do svojej aprobácie pridať nový predmet, ktorý bude vyučovať študentov, môže požiadať školu o financie na štúdium. Stredná škola následne zašle potrebné dokumenty na Úrad TTSK.

Na bývanie podpora do 150 eur mesačne

Priemerný vek pedagogických pracovníkov sa neustále zvyšuje a preto je potrebné prilákať mladých nadšených a motivovaných učiteľov a vytvoriť tak novú generáciu, ktorá nahradí tú súčasnú. Z tohto dôvodu trnavská župa už dlhodobo podporuje učiteľov aj formou príspevku na bývanie. Financie sa poskytujú vo výške maximálne 150 eur mesačne. Ako doplnil riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda, „poskytnutú čiastku je možné použiť výhradne na úhradu nákladov spojených s bývaním, a to na úhradu nájomného, splátok úveru na kúpu nehnuteľnosti alebo úhradu energií, vodného a stočného, a podobne. Teší nás záujem zo strany pedagógov, keďže celkovo sme obdržali 25 žiadostí, z ktorých 20 splnilo naše kritéria.“

TTSK je zriaďovateľom 44 stredných škôl

Trnavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 44 stredných škôl, ktoré v školskom roku 2023/2024 navštevuje viac ako 15-tisíc študentov, z toho je 3.700 prvákov. Prehľad všetkých župných stredných škôl a širokého spektra vzdelania a praxe, ktoré poskytujú, je k dispozícii v brožúre Kam na strednú trnavskej župe. Žiakom 7. až 9. ročníka základných škôl pri výbere strednej školy bude pomáhať aj testovanie a poradenstvo v novom župnom TalentCentre v Trnave.

O Angelika Mičeková

Pozri aj

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) - ilustračné foto Autor: Vladimír Miček

TTSK: Už len dnes môžete hlasovať za projekty z participatívneho rozpočtu

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spustil v piatok 9. februára 2024 verejné hlasovanie v piatom ročníku župného participatívneho …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *