Kanalizácia - ilustračné foto Zdroj: Pixabay
Kanalizácia - ilustračné foto Zdroj: Pixabay

Taraba: Investície do vodovodov a kanalizácií sú dôležité pre rozvoj samospráv

V Bratislave na medzinárodnej konferencii ITAPA, ktorá sa zameriava na digitalizáciu, inovácie a moderné technológie, vystúpil s prejavom podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

Jeho prezentácia sa sústredila na kľúčové problémy, s ktorými sa trápia samosprávy v oblasti ochrany životného prostredia a na podporu rozvoja slovenského vidieka.

Infraštruktúra a efektívnosť: Prioritné úlohy štátu

Minister Taraba zdôraznil nutnosť štátnej podpory pre mestá a obce, ktoré sa zaoberajú závažnými infraštruktúrnymi nedostatkami. Zlepšenie vodovodov, kanalizácií, energetická efektívnosť a podpora triedenia a recyklácie odpadov sú hlavné oblasti, kde je potrebná intenzívna pomoc.

Máme k dispozícii stovky miliónov eur z európskych zdrojov a Environmentálneho fondu. Naším cieľom je, aby sa tieto finančné prostriedky efektívne využili na podporu rozvoja regiónov,” vyjadril sa Taraba a poukázal na potrebu spolupráce na veľkých infraštruktúrnych projektoch, ktoré zefektívnia a urýchlia poskytovanú pomoc.

Modernizácia odpadového hospodárstva: Cesta k udržateľnosti

Druhou výzvou, na ktorú sa minister sústredil, je modernizácia a efektívne fungovanie odpadového hospodárstva. Slovensko, ako jedna z najzaostalejších krajín EÚ v tejto oblasti, má pred sebou úlohu vytvoriť efektívny systém pre nakladanie s priemyselným odpadom.

Zhodnocovanie odpadu na domácej pôde môže ušetriť milióny eur, ktoré by inak boli vynaložené na spracovanie v zahraničí. Investície do tejto oblasti môžu zásadne zmeniť súčasný stav,” zdôraznil Taraba.

Investície do technológií: Znižovanie záťaže na skládky

Minister tiež hovoril o investíciách do moderných technológií, ktoré umožnia energetické zhodnotenie odpadu a výrazne obmedzia potrebu skládkovania. V súlade s prísnou environmentálnou legislatívou je potrebné vytvoriť zariadenia, ktoré efektívne spracujú odpad.

Taraba si je vedomý, že výstavba takýchto zariadení vyžaduje intenzívnu komunikáciu s odborníkmi, verejnosťou a samosprávami, ktoré sú neoddeliteľnými partnermi v procese zlepšovania odpadového hospodárstva.

Slovensko sa zameriava na riešenie praktických problémov

Prezentácia ministra životného prostredia na konferencii ITAPA ukázala, že Slovensko sa zameriava na riešenie praktických problémov, ktoré ovplyvňujú kvalitu života občanov a podporujú udržateľný rozvoj regiónov. S prísľubom efektívneho využitia dostupných finančných prostriedkov a zameraním sa na modernizáciu odpadového hospodárstva, je cesta k zelenšiemu a prosperujúcemu Slovensku jasne vytýčená.

Kanalizácia - ilustračné foto Zdroj: Pixabay
Kanalizácia – ilustračné foto Zdroj: Pixabay

O Redakcia

Pozri aj

Návšteva splnomocnenca vlády v Dunajskej Strede: Zameranie na rómsku komunitu. Zdroj: Mesto Dunajská Streda/Attila Nagy

Návšteva splnomocnenca vlády v Dunajskej Strede: Zameranie na rómsku komunitu

V Dunajskej Strede nedávno prebehla významná udalosť, keď mesto privítalo Alexandra Daška, splnomocnenca vlády pre …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *