Archív tagu: volba

V Senici si zvolili nového hlavného kontrolóra

Mesto Senica má zvoleného nového hlavného kontrolóra, je ním Tomáš Makas zdroj foto: youtube prenos MsZ

Voľba kontrolóra Senica: Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici na svojom riadnom zasadnutí vo štvrtok 8.2.2024 schválili v tajných voľbách nového hlavného kontrolóra mesta. Voľba hlavného kontrolóra mesta Senica Doterajšia hlavná kontrolórka mesta Senica Elena Jankovičová sa vzdala funkcie hlavného kontrolóra ku dňu 29.2.2024, čím jej zaniká funkcia hlavného kontrolóra. Dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jej pracovný …

Čítaj viac

Mesto Senica má zvoleného nového hlavného kontrolóra

Voľba kontrolóra Senica: Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici na svojom riadnom zasadnutí vo štvrtok 8.2.2024 schválili v tajných voľbách nového hlavného kontrolóra mesta. Voľba hlavného kontrolóra mesta Senica Doterajšia hlavná kontrolórka mesta Senica Elena Jankovičová sa vzdala funkcie hlavného kontrolóra ku dňu 29.2.2024, čím jej zaniká funkcia hlavného kontrolóra. Dňom zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra zaniká aj jej pracovný …

Čítaj viac

VIDEO: Senické zastupiteľstvo dnes volí kontrolóra mesta

Mestské zastupiteľstvo v Senici Zdroj: Mesto Senica

Vo štvrtok 8.2.2024 od 15:00 hodiny zasadá Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Senici vo veľkej zasadačke mestského úradu, pozrieť si ho môžete aj online. Medzi bodmi programu je aj voľba hlavného kontrolóra mesta Senica. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov a jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Voľba hlavného kontrolóra mesta …

Čítaj viac

Senické zastupiteľstvo volí kontrolóra mesta

Mestské zastupiteľstvo v Senici Zdroj: Mesto Senica

Vo štvrtok 8.2.2024 od 15:00 hodiny zasadá Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Senici vo veľkej zasadačke mestského úradu, pozrieť si ho môžete aj online. Medzi bodmi programu je aj voľba hlavného kontrolóra mesta Senica. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na 6 rokov a jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Voľba hlavného kontrolóra mesta …

Čítaj viac

Gejza Liska zostáva na stoličke kontrolóra mesta Skalica

Kontrolór Gejza Liska zdroj: mesto Skalica youtube.

Na dnešnom (27.9.2023) zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Skalici poslanci volili hlavného kontrolóra mesta na ďalšie funkčné obdobie. Poslanci mestského zastupiteľstva na úvod stredajšieho rokovania schválili poslanecký návrh, ktorým sa voľba zmenila z tajnej na otvorenú. „Staronovým hlavným kontrolórom mesta Skalica bol zvolený Ing. Gejza Liska,“ TTkraj.sk o tom informoval hovorca mesta Juraj Chovanec. Gejza Liska tak bude hlavným kontrolórom mesta aj v novom …

Čítaj viac

Máte záujem o post hlavného kontrolóra mesta Skalica?

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica uznesením č. 98/2023 ustanovilo podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Skalica a vyhlásilo výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra mesta Skalica. Informuje o tom mesto. Doručenie prihlášok do 12.9.2023 Uzávierka písomných prihlášok: 12.9.2023 o 15.00 hodine.  Doručenia písomných prihlášok poštou alebo osobne v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra mesta Skalica – NEOTVÁRAŤ“ …

Čítaj viac

Máte záujem o post hlavného kontrolóra mesta Skalica?

Radnica, Skalica Autor: Vladimír Miček

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica uznesením č. 98/2023 ustanovilo podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Skalica a vyhlásilo výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra mesta Skalica. Informuje o tom mesto. Doručenie prihlášok do 12.9.2023 Uzávierka písomných prihlášok: 12.9.2023 o 15.00 hodine.  Doručenia písomných prihlášok poštou alebo osobne v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra mesta Skalica – NEOTVÁRAŤ“ …

Čítaj viac