Archív tagu: gymnazium

Skalické gymnázium hľadá svojho šéfa, kto má záujem?

Gymnázium F. V. Sasinka Skalica zdroj: TTSK

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky na škole Gymnázium F. V. Sasinka Skalica. Informuje o tom Trnavská župa. TTSK hľadá zanieteného pedagóga TTSK hľadá na škole vo svojej pôsobnosti zanieteného pedagóga s aspoň 5-ročnou praxou, ktorý má chuť naďalej skvalitňovať vzdelávanie. Samozrejmosťou sú riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti a vítaná je znalosť príslušných právnych predpisov. Požadovaným …

Čítaj viac

Malacké gymnázium prenajme telocvičňu, máte záujem?

Gymnázium v Malackách v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž (OVS) na prenájom svojej telocvične. Vyplýva to zo zverejneného dokumentu vyhlásenia OVS na web stránke školy. OVS je vyhlásená na výber navrhovateľa na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zvereného do správy vyhlasovateľovi na dobu desiatich mesiacov od 1. septembra …

Čítaj viac