Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /data/a/7/a718677a-0efa-4e41-b4de-1aafeba4a3ee/ttkraj.sk/web/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

V sobotu si pripomíname 105. výročie vzniku prvej ČSR

V sobotu 28. októbra 2023 si pripomíname štátnym sviatkom 105. výročie vzniku prvej Československej republiky (ČSR). Vznik prvej ČSR znamenal pre Slovákov radikálnu zmenu. Z národa, ktorý v Rakúsko-Uhorsku nemal právo na existenciu, sa stal jeden zo štátotvorných národov.

Tretím rokom je 28. október štátnym sviatkom na Slovensku, ale nie dňom pracovného pokoja. 

Vznik 1. ČSR – chronológia

1914 – Snahy zástancov vzniku prvého štátneho útvaru Čechov a Slovákov sa spočiatku orientovali na cárske Rusko. Svedčí o tom prijatie deputácie cárom Mikulášom II., ktorá mu predložila slovanský a rusofilský program a dosiahla zriadenie československej družiny v ruskom vojsku. V hre bola aj obnova českého kráľovstva pod romanovskou dynastiou.

28. júla 1914 – Začala sa prvá svetová vojna.

19. októbra 1915 – Otázky samostatnosti nového štátu boli častými témami rozhovorov predstaviteľov pripravovanej zahraničnej Národnej rady s významnými politikmi už v rokoch 1915-1916. Tomášovi Garrique Masarykovi v tom pomohla aj profesúra na londýnskej univerzite vo Veľkej Británii a menovanie za riaditeľa Slovanského ústavu, kde mal v tento deň prvú prednášku. O mesiac neskôr vyšiel vo Francúzsku v Paríži prvý manifest československej samostatnosti – České prohlášení neodvislosti. Významný podiel na tomto akte mal Milan Rastislav Štefánik, ktorý československým aktivistom “otváral dvere parížskych salónov i vládnych kancelárií”.

február 1916 – V Paríži oficiálne založili Československú národnú radu (ČNR).

1. mája 1918 – Na zhromaždení robotníkov a obyvateľov Liptovského Sv. Mikuláša a jeho okolia prijali mikulášsku rezolúciu, ktorá podporovala právo na sebaurčenie národov a myšlienku vzniku Československa.

22. mája 1918 – V mene ministerstva zahraničných vecí Veľkej Británie uznal lord Robert Cecil právo československého národa na samostatnosť a o niekoľko dní nato vláda USA schválila rezolúciu Kongresu utláčaných národov v talianskom Ríme. V júni 1918 sa k veľmociam pridalo Francúzsko, v júli toho roku Rusko a v auguste 1918 napríklad aj Japonsko.

30. mája 1918 – V USA podpísali predstavitelia Slovenskej ligy v Amerike, Českého národného združenia a predseda Československej národnej rady Tomáš G. Masaryk Pittsburskú dohodu.

3. septembra 1918 – Vláda USA vyhlásila, že uznáva vojenský stav medzi Československom a nemeckým a rakúskym cisárstvom. Národnú radu tým považovala de facto za vládu s právomocami riadiť vojenské a politické veci národa.

14. októbra 1918 – Minister zahraničných vecí dočasnej vlády Edvard Beneš vyhlásil jej prvých veľvyslancov.

18. októbra 1918 – V USA vo Washingtone vydali deklaráciu československej samostatnosti vypracovanú Tomášom G. Masarykom. Bola vydaná súbežne s odpoveďou 28. prezidenta USA Woodrowa Wilsona na ponuku usporiadania Európy od Rakúsko-Uhorska po skončení vojny. “Vyhlásenie nezávislosti prijíma Lincolnove zásady o práve občana a človeka. Československý štát bude republikou vo svojich stálych snahách za pokrokom, zaručí úplnú slobodu svedomia, náboženstva, vedy, spisby, umenia, reči, tlače a právo voľného zhromažďovania sa”.

Sokolský beh republiky na Slovensku len v Brezovej

28. októbra 1918 – Manifestom Národného výboru sa v Prahe zriadil československý Národný výbor. Od tohto dňa prevzal vládu a prijal aj prvý zákon o vzniku ČSR. Podpísali ho Vavro Šrobár, Anton Švehla, Alojs Rašín, František Soukup a Juraj Stříbrný. Týmto aktom v tento deň oficiálne vznikla Československá republika (ČSR).

30. októbra 1918 – Na zasadnutí v Martine sa vytvorila Slovenská národná rada (SNR), ktorá prijala Deklaráciu slovenského národa. V nej sa stotožnila so spoločnou republikou Čechov a Slovákov. Martinská deklarácia Slovenskej národnej rady odobrila schválenie Základných štátoprávnych dokumentov vzniku ČSR.

4. mája 1919 – Pri vajnorskom letisku v Bratislave pri leteckom nešťastí zahynul Milan Rastislav Štefánik, ktorý sa spolu s Edvardom Benešom a Tomášom G. Masarykom najviac zaslúžil o vznik Československej republiky.

zdroj: wikipedia.org

O Redakcia

Pozri aj

ilustračné foto zdroj: pixabay.com

Minimálne odvody pre SZČO dosiahnu takmer 345 eur

Minimálne sociálne a zdravotné odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) sa od začiatku budúceho …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *