SPP chce pri Galante postaviť veterný park. Zdroj: EIA
SPP chce pri Galante postaviť veterný park. Zdroj: EIA

SPP chce pri Galante postaviť veterný park

Slovenský plynárenský priemysel plánuje v okolí Galanty postaviť veterný park, ktorého súčasťou by bolo 8 turbín. Vyplýva to zo zverejneného zámeru, ktorý realizátor podal na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Nový projekt, ktorý je v štádiu hodnotenia je súvisiaci s investičnou akciou. Predpokladaný dátum začiatku výstavby je stanovený na rok 2025, zatiaľ čo prevádzka by mala byť spustená o rok neskôr, v roku 2026. Dátum ukončenia činnosti sa v súčasnosti neurčuje.

Navrhovateľ plánuje postaviť veternej energie zdroj na území katastrálnych obcí Galanta, Kajal a Váhovce. Projekt zahŕňa výstavbu 8 turbín s celkovým výkonom až 57,6 MW. Predpokladané investičné náklady sú do 90,4 milióna eur. V pláne je zahrnuté pripojenie na elektrizačnú sústavu SR.

Projekt tiež zahŕňa výstavbu spevnených prístupových a obslužných komunikácií s celkovou dĺžkou 5,4 km. Pripojenie na existujúcu rozvodnú sieť cez bod napojenia, ktorý bude v rozvodnej stanici vodného diela Kráľová, bude realizované pomocou podzemného 22 kV elektrického vedenia s dĺžkou 24,6 km. Pozemky, na ktorých sa bude nachádzať veternej park, sú vo vlastníctve súkromných osôb (Galanta, Kajal) a obce Váhovce.

Podľa GlobalWind atlas je rýchlosť vetra v danej lokalite (7,4 m.s-1 vo výške 150 m nad povrchom terénu) je porovnateľná s najlepšími lokalitami na Záhorí. Očakáva sa, že veterný park bude schopný generovať až 182 GWh elektrickej energie ročne, vzhľadom na súčasné poznatky. Celková rozloha daného územia predstavuje 1 824 669 m2 a najmenšia vzdialenosť od obytných objektov je približne 700 m.

SPP chce pri Galante postaviť veterný park. Zdroj: EIA
SPP chce pri Galante postaviť veterný park. Zdroj: EIA

Veterný park – charakteristika prevádzky

Štartovanie: Po spustení hlavným vypínačom sa turbína automaticky prepne na bežnú prevádzku, ak je rýchlosť vetra vyššia ako štartovacia rýchlosť.

Bežná prevádzka: Turbína dodáva elektrickú energiu do siete a súčasne sa monitorujú parametre vetra, počet otáčok rotora a optimalizuje sa riadenie generátora.

Pokles rýchlosti vetra: Pri poklese rýchlosti vetra pod štartovaciu hodnotu sa turbína odpojí a zablokuje.

Zastavenie: Turbína môže byť zastavená ručne alebo automaticky.

Nedostatok vetra: Ak otáčky rotora klesnú príliš nízko, zariadenie sa odstaví.

Príliš silný vietor: Pri rýchlosti vetra vyššej ako 25 m.s-1 sa prevádzka zastaví.

Námraza: Prítomnosť námrazy je detekovaná pomocou trojnásobne isteného systému signalizácie námrazy.

Riziko zrážky s vtákmi: Proti zrážkam s vtákmi je zabezpečený protikolízny systém.

Osvetlenie: Gondola je vybavená svetelným signalizačným zariadením ako súčasť leteckého varovného systému.

O Redakcia

Pozri aj

UPOZORNENIE: Na cestách sa opäť šmýka

Na cestách sa šmýka: Policajti riešia na cestách Trnavského kraja jednu udalosť za druhou. Od …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *