Splnomocnencom vlády pre Gabčíkovo sa stal Andrej Kasana

Vládny kabinet vymenoval Andreja Kasanu do funkcie splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Informovalo o tom Ministerstvo životného prostredia SR.

Návrh na vymenovanie splnomocnenca predložil na rokovanie vlády podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. Vymenovanie splnomocnenca je dôležité aj z pohľadu modernizácie Vodného diela Gabčíkovo.

Úlohou splnomocnenca bude pokračovať v rokovaniach s delegáciou vlády Maďarska o realizácii Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros z 25. septembra 1997. Rovnako tak bude viesť rokovania pri zabezpečení Dohody o niektorých dočasných technických opatreniach a prietokoch do Dunaja a Mošonského ramena Dunaja z 19. apríla 1995.

Kasana je zamestnancom Vodohospodárskych výstavieb

Andrej Kasana je od roku 1998 zamestnancom štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, v súčasnosti je poverený jeho riadením. Počas 25 ročnej praxe v štátnom podniku pracoval na viacerých riadiacich pozíciách. Od roku 2016 je vo funkcii riaditeľa technicko-bezpečnostného dohľadu.

Čerstvo vymenovaný splnomocnenec vyštudoval geotechniku na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity. Vysokoškolské štúdium 2. stupňa absolvoval v odbore vodné stavby a vodné hospodárstvo a 3. stupňa v odbore vodohospodárske inžinierstvo.

Nový splnomocnenec vlády disponuje viacerými odbornými spôsobilosťami – napríklad pre výkon technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami I. až IV. kategórie, statiku stavieb – geotechniku, nedeštruktívnu defektoskopiu pre metódy vizuálneho, ultrazvukového, magnetického či kapilárneho testovania. Andrej Kasana je držiteľom diamantovej plakety prof. Janského za bezpríspevkové darcovstvo krvi.

Splnomocnencom vlády pre Gabčíkovo sa stal Andrej Kasana. Zdroj: MŽP SR
Splnomocnencom vlády pre Gabčíkovo sa stal Andrej Kasana. Zdroj: MŽP SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *