Rekonštrukcia mosta v Horných Orešanoch. Autor: Vladimír Miček
Rekonštrukcia mosta v Horných Orešanoch. Autor: Vladimír Miček

Rekonštrukcia mosta v Horných Orešanoch postúpila, spojili oba brehy

Rekonštrukcia mosta cez potok Parná v obci Horné Orešany napreduje. V uplynulých dňoch sa podarilo spojiť ľavý breh potoka Parná s pravým.

Finálnemu ukladaniu nosníkov predchádzalo debnenie, armovanie a následná betonáž prechodových dosiek. Po uložení nosníkov nasledovalo debnenie a armovanie priečnikov, úprava svahov a koryta potoka a betonáž priečnikov.

Ďalej nasledovala podlaha, v rámci ktorej sa uskutočnilo debnenie, armovanie, osadenie odvodňovačov, debnenie čiel a betonáž nosnej konštrukcie. Rovnako aj výroba armokošov pre rímsy, armovanie ríms a realizácia ich kotiev, realizácia podláh pre prefabrikáty ríms a ich osádzanie, debnenie a betonáž prvej časti,“ uviedla Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorá rekonštrukciu mosta realizuje.

Rekonštrukcia mosta je spojená s uzáverou cesty

Samosprávny kraj začal s komplexnou rekonštrukciou mosta cez potok Parná na ceste II/502 v obci Horné Orešany 15. marca. Je s ňou spojená úplná uzávera mostného objektu pre všetky motorové vozidlá aj peších. Zhotoviteľom prác je spoločnosť COLAS Slovakia a potrvajú približne štyri mesiace. Celková suma vyčlenená z rozpočtu župy predstavuje 493.000 eur.

Naším zámerom bolo rekonštruovať most čím skôr, no verejné obstarávanie sme museli zopakovať a som rád, že zhotoviteľ už aktuálne nastupuje na stavenisko. V Horných Orešanoch tak vybudujeme úplne nový, bezpečný most s dlhou životnosťou,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Most cez potok Parná v Horných Orešanoch bol postavený v roku 1969 a má dĺžku 12,5 metra. Podľa diagnostiky z marca 2021 bol v zlom stave, pričom vzhľadom na nefunkčnú izoláciu dochádza k zatekaniu a degradácii nosnej konštrukcie. Cieľom rekonštrukcie je zmodernizovať nosnú konštrukciu, mostný zvršok, a zároveň vybudovať systém odvodňovania, čím sa predĺži životnosť objektu a zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.

Rekonštrukcia mosta v Horných Orešanoch. Autor: Vladimír Miček
Rekonštrukcia mosta v Horných Orešanoch. Autor: Vladimír Miček

Rekonštrukcia mosta upravila aj cestovné poriadky

Z dôvodu rekonštrukcie prišlo k úprave cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek obsluhujúcich Horné Orešany. Počas rekonštrukcie sú v obmedzenom režime obsluhované zastávky Horné Orešany Reštaurácia a Horné Orešany Potraviny.

Zastávka pri moste v Horných Orešanoch zostala v prevádzke obojsmerne. Autobusy smerujúce na Horné Orešany, resp. Lošonec a Smolenice, jazdia po spojovacej komunikácii medzi cestami III/1297 a III/1298, ktorú na tento účel upravila ešte v minulom roku Správa a údržba ciest TTSK.

Dočasné obchádzkové trasy

Dočasným dopravným značením bude vyznačená obchádzková trasa pre tranzitnú nákladnú dopravu z Modry cez Budmerice, Ružindol, Biely Kostol a Trnavu ďalej smerom na Trstín. Pre osobnú dopravu je obchádzka vedená z Dolných Orešian cez Košolnú a Suchú nad Parnou.

O Redakcia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *