Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /data/a/7/a718677a-0efa-4e41-b4de-1aafeba4a3ee/ttkraj.sk/web/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

Oficiálne zahájenie výstavby plavebnej komory Rohatec/Sudoměřice na skalickom Baťáku

Oficiálne zahájenie výstavby plavebnej komory Rohatec/Sudoměřice (ČR), predlžujúci Baťov kanál do Hodonína, bude 17.augusta 2023 o 10:00 hodine na skalickom Baťáku.

Stavba novej plavebnej komory po 85 rokoch

Riaditeľ Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů, hajtman Juhomoravského kraja Ján Grolich, predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, starostovia okolitých miest a obcí spolu so zhotoviteľom stavby vo štvrtok oficiálne odklepnú zahájenie výstavby plavebnej komory Rohatec/Sudoměřice, predlžujúcu vodnú cestu Baťov kanál do rieky Moravy, po ktorej lode po ďalších 7 km doplávajú až do Hodonína.

Po 85 rokoch bude na Baťovom kanáli zahájená stavba novej plavebnej komory.

Predmet stavby

Podoba novej plavebnej komory Rohatec na Baťovom kanáli. Zdroj: Vizualizácia ŘVC ČR

Predmetom stavby je vybudovanie novej plavebnej komory Rohatec/Sudoměřice, obdobných rozmerov ako iné plavebné komory na Baťovom kanáli, prekonávajúce výškový rozdiel (spád) 2,7 m medzi Sudoměřicami na Baťovom kanáli a hladinou na rieke Morava. Hať Sudoměřice tiež prejde kompletnou opravou. Ďalších 800 m nadväzujúceho koryta riečky Radějovky, ktorá tvorí štátnu hranicu medzi Českou a Slovenskou republikou od plavebnej komory až po ústie do rieky Moravy, bude prehĺbených a rozšírených.

Unikátne budú rozsiahle environmentálne opatrenia v podobe preložky regionálneho biokoridoru na českej strane, tvoreného vegetačným pásom s drobnou vodotečou. Celkovo dôjde k predĺženiu Baťovho kanála o približne 7 km zo Sudoměříc a terajšieho prístavu Skalica až do Hodonína.

Baťov kanál – Prístav Skalica

Baťov kanál v Skalici zdroj: TIK Skalica

Baťov kanál je vnútrozemská vodná cesta na území Česka, čiastočne aj Slovenska, ktorá slúži na rekreačnú plavbu. Vedie z Otrokovíc do Skalice, nadväzuje však aj na splavné úseky rieky Moravy od mesta Kroměříž po mesto Otrokovice a od Skalice po Rohatec a Hodonín, na ktoré je plánované jeho napojenie.

Baťov kanál v Skalici zdroj: TIK Skalica

Baťov kanál vznikol v 30. rokoch 20. storočia ako projekt využívaný na zavlažovanie územia. S jeho plavebným využitím sa nepočítalo. Neskôr sa používala na prepravu uhlia. Svoj oficiálny názov „Baťov kanál“ dostal 1. mája 1960 za účasti Tomáša Baťu ml. a obnovil sa tak ľudový názov „Baťák“. Plavebná trasa Baťovho kanála začína v Čechách prístavom v Otrokoviciach (v Baťove) a končí na slovenskom území v prístave v Skalici, ktorá bola súčasťou už od začiatkov jeho budovania. Prístav v Skalici vám dnes ponúka možnosť zapožičať si loď a plaviť sa touto vodnou cestou. Taktiež ponúka možnosť výletných plavieb pre školy a organizované skupiny. 

Ministerstvo dopravy SR a OOCR Záhorie mix

zdroj: TIK Skalica a ŘVC ČR

O Angelika Mičeková

Pozri aj

Nové multifunkčné ihrisko v Holíči

V Holíči slávnostne otvorili multifunkčné ihrisko

Dnes 12.4.2024 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novopostaveného multifunkčného ihriska pri Spojenej škole v Holíči, ktorej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *