V meste Piešťany začala realizovať investičná akcia s názvom „Rozšírenie cintorína a vybudovanie detského ihriska v Piešťanoch m.č. Kocurice“. Zdroj: Mesto Piešťany
V meste Piešťany začala realizovať investičná akcia s názvom „Rozšírenie cintorína a vybudovanie detského ihriska v Piešťanoch m.č. Kocurice“. Zdroj: Mesto Piešťany

Nová investičná akcia v Piešťanoch: Rozšírenie cintorína a výstavba detského ihriska

Významná investičná akcia sa začala realizovať v Piešťanoch. Práce sa odštartovali 30. októbra 2023 odovzdaním staveniska na pozemku pri cintoríne v mestskej časti Kocurice. Projekt nesie názov “Rozšírenie cintorína a vybudovanie detského ihriska v Piešťanoch m.č. Kocurice”. Informovalo o tom mesto.

Zahrnuté práce a plány

Stavebné práce sa budú vykonávať na cintoríne a na pozemku vedľa neho. Na cintoríne sa plánuje rozšírenie a vytvorenie priestoru pre nové hrobové miesta. Práce zahŕňajú aj oplotenie so susednou nehnuteľnosťou, doplnenie zelene na starom cintoríne, stojisko pre komunálny odpad a úprava spevnených plôch komunikácie v nadväznosti na cintorín.

Terénne úpravy a výstavba detského ihriska

Terénne úpravy, navážka a zhutnenie zeminy sú neoddeliteľnou súčasťou stavebných prác, a to z dôvodu dosiahnutia rozdielu dna hĺbky hrobového miesta a hladiny spodnej vody.

Okrem rozšírenia cintorína sa pripravuje aj výstavba detského ihriska a priestoru pre oddych. Tieto budú zahrňovať hracie prvky, spevnené plochy, ohnisko, sedenie a kultivovanú zeleň.

Časový plán a finančné detaily

Podľa plánov by mal byť projekt ukončený do 60 kalendárnych dní od odovzdania staveniska. Na celkové náklady v sume 129.622,99 eur sa prispeje z mestského rozpočtu.

Mesto Piešťany pozemok pri cintoríne v Kocuriciach odkúpilo od Ministerstva vnútra SR v roku 2021 za sumu 18 600 eur, pričom znalecký posudok z roku 2019 hodnotil nehnuteľnosť na 186 000 eur.

Táto investičná akcia predstavuje významný krok k zlepšeniu životných podmienok obyvateľov mestskej časti Kocurice v Piešťanoch. Súčasne povedie k posilneniu infraštruktúry a kultivácie verejných priestorov v tejto lokalite.

V meste Piešťany začala realizovať investičná akcia s názvom „Rozšírenie cintorína a vybudovanie detského ihriska v Piešťanoch m.č. Kocurice“. Zdroj: Mesto Piešťany
V meste Piešťany začala realizovať investičná akcia s názvom „Rozšírenie cintorína a vybudovanie detského ihriska v Piešťanoch m.č. Kocurice“. Zdroj: Mesto Piešťany

O Redakcia

Pozri aj

Viktoria Regia, Piešťany Zdroj: OOCR Rezort Piešťany

Rezort Piešťany avizuje rok plný podujatí

Piešťanský región je už roky známy bohatým kalendárom rôznych akcií, mesto a okolie ich ponúka …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *