Obchodný dom Kocka - ilustračné foto Zdroj: FB Obchodný dom Kocka
Obchodný dom Kocka - ilustračné foto Zdroj: FB Obchodný dom Kocka

Mesto Piešťany sa vyjadrilo k petíciám o doprave

Podobne ako väčšina miest aj Piešťany bojujú s nárastom cestnej dopravy. O situáciu sa zaujímajú aj občania mesta a mesto aktuálne odpovedalo na dve petície o doprave.

Petícia k zrušeným parkovacím miestam na Prednádraží

Prvou bola petícia, ktorá sa zaoberala statickou dopravou. Konkrétne 15 parkovacími miestami, ktoré boli zrušené v lokalite Prednádražie v rámci výstavby cyklotrasy.

Parkovanie v tejto lokalite považujeme za potrebné riešiť i v súvislosti so zrušenými parkovacími miestami. V blízkosti bytových domov nie sú spevnené plochy vhodné pre okamžité doznačenie parkovacích miest. Jedinou plochou, kde je možnosť vytvorenia parkovacích miest je plocha po bývalých stánkoch na okraji plochy trhoviska. Na tejto ploche je v súčasnosti zakázané zastavenie a státie vozidiel, ale zároveň táto plocha nepatrí do plochy trhoviska,“ uviedol primátor mesta Peter Jančovič.

Obchodný dom Kocka - ilustračné foto Zdroj: FB Obchodný dom Kocka
Obchodný dom Kocka – ilustračné foto Zdroj: FB Obchodný dom Kocka

Ako doplnil, situáciu je možné riešiť odstránením zákazu zastavenia na začiatku prístupovej cesty a doznačiť 8 parkovacích miest ako náhradu za doteraz tolerované miesta medzi zastávkou a križovatkou. „Po schválení návrhu trvalého dopravného značenia dopravným inšpektorátom bude zabezpečená realizácia dopravného značenia,“ doplnil primátor.

Petícia k zmene dopravy na Vajanského ulici

Druhá petícia je aktivitou občanou vajanskej ulice, ktorí žiadajú o zmenu dopravy na Vajanského ulici v Piešťanoch od 1.ZŠ M. R. Štefánika smerom k odbočke na Hollého ulicu na jednosmernú premávku.

Predmetná požiadavka zjednosmernenia Vajanského ulice bola zapracovaná do dokumentu „Koncepcia statickej dopravy v meste Piešťany“, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom 23. júna 2022. V súčasnosti pripravujeme realizáciu dopravného značenia vyplývajúcu z tohto dokumentu. Predpokladaný termín realizácie dopravného značenia je do októbra 2023,“ informoval Jančovič.

O Redakcia

Pozri aj

Viktoria Regia, Piešťany Zdroj: OOCR Rezort Piešťany

Rezort Piešťany avizuje rok plný podujatí

Piešťanský región je už roky známy bohatým kalendárom rôznych akcií, mesto a okolie ich ponúka …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *