Investičné akcie v Piešťanoch - zimný štadión Zdroj: Mesto Piešťany
Investičné akcie v Piešťanoch - zimný štadión Zdroj: Mesto Piešťany

Investičné akcie v Piešťanoch pokračujú aj na konci roka

Aj napriek postupujúcemu koncu roku 2023 a chladnejším mesiacom, nezastavuje tempo rozvojových aktivít v meste Piešťany a pokračujú investičné akcie.

Mesto, známe svojimi termálnymi kúpeľmi a príjemným prostredím, pristupuje k realizácii viacerých investičných akcií, ktoré majú za cieľ nielen zvýšiť komfort jeho obyvateľov, ale aj prispieť k environmentálnej udržateľnosti. V nasledujúcom článku prinášame prehľad najvýznamnejších investičných akcií, ktoré prinesú obyvateľom aj návštevníkom nové a modernizované zariadenia.

Modernizácia zimného štadióna

Zimný štadión v Piešťanoch prechádza významnou rekonštrukciou chladiaceho systému. Aktuálne sa dokončuje montáž rozvodného potrubia, ktoré je už zaliate finálnou betónovou vrstvou. Súčasne sa inštaluje potrubie pre ohrev podložia a prebiehajú práce na strojovni a úprave vstupnej plochy pre imobilných návštevníkov. Táto kľúčová investícia predstavuje celkovú sumu 955 645,94 eur, z čoho polovicu financoval Fond na podporu športu a zvyšok zabezpečila mestská pokladňa.

Obnova kotolne na futbalovom štadióne

Futbalový štadión dostane novú tvár vďaka kompletnému prebudovaniu plynovej kotolne, vrátane výmeny radiátorov a inštalácie nových kotlov značky Viessmann. Investícia v hodnote 81 904 eur zabezpečí efektívnejšie vykurovanie a prípravu teplej vody pre potreby štadióna.

Investičné akcie v Piešťanoch - zimný štadión Zdroj: Mesto Piešťany
Investičné akcie v Piešťanoch – zimný štadión Zdroj: Mesto Piešťany

Rekonštrukcia schodiska v mestskej knihovni

Bezpečnosť a estetika idú ruka v ruke pri oprave hlavného schodiska v Mestskej knihovni. S investíciou 17 118 eur sa zabezpečí statická stabilita schodiska pomocou oceľovej konštrukcie, čím sa zvýši bezpečnosť návštevníkov.

Rozšírenie cyklistickej infraštruktúry

Školákom na piatich základných školách pribudne 118 nových cyklostojanov, čo umožní zaparkovanie až 240 bicyklov. Tento projekt podporujúci ekologickú dopravu je financovaný čiastočne z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR a mestským rozpočtom, pričom celkové náklady dosiahli 53 652 eur.

Energetická úspora v školstve

Základná škola na sídlisku Adam Trajan dostane nové plastové okná, ktoré zvýšia energetickú účinnosť a poskytnú lepší komfort pre študentov a učiteľov. Investícia vo výške 54 839 eur umožní výmenu starých okien za moderné, efektívnejšie alternatívy.

Vybudovanie nového priestoru pre oddych a pohrebisko

Mestská časť Kocurice sa dočká rozšírenia cintorína a pridania detského ihriska, ktoré ponúkne priestor pre hry a relax. Projekt v hodnote 129 622 eur zahŕňa aj terénne úpravy a zeleň, čo prispeje k estetickej a funkčnej obnove lokality.

Modernizácia verejného osvetlenia

Jedným z významných krokov, ktoré mesto podniklo, je aktualizácia systému verejného osvetlenia. Na Palárikovej ulici už svietia nové LED svietidlá, ktoré nahradili zastarané lampy a prispievajú nielen k lepšej viditeľnosti, ale aj k energetickým úsporám. V súlade s trendmi udržateľnosti a ekologickej efektivity boli tiež inštalované solárne lampy. Tri z nich teraz osvetľujú návštevníkom cestu na cintorín na Bratislavskej ceste a ďalšie dve zabezpečujú bezpečnú prechádzku po prístupovom chodníku k hrádzi z Vážskej ulice. Tieto investície neprinášajú len estetické vylepšenie, ale sú aj dôkazom záväzku mesta k environmentálnym hodnotám.

Oživenie obradnej miestnosti

Súčasťou modernizačných prác je aj rekonštrukcia obradnej miestnosti na cintoríne na Bratislavskej ceste. Tento projekt zahŕňa nielen nutné opravy ako demontáž poškodenej zadnej drevenej steny a opravy prasklín, ale aj estetické vylepšenia. Nové osvetlenie a výmena interiérových doplnkov vytvoria dôstojnejšie a svetlejšie prostredie pre pietne obrady. Montáž nových lámp a rekonštrukcia sú vykonávané Službami mesta Piešťany, čo zaručuje kvalitu a spoľahlivosť realizovaných prác.

Investičné akcie v Piešťanoch - obradná sieň Zdroj: Mesto Piešťany
Investičné akcie v Piešťanoch – obradná sieň Zdroj: Mesto Piešťany

Tieto investičné akcie sú dôkazom, že mesto Piešťany neustále hľadá spôsoby, ako zlepšiť život svojich obyvateľov a návštevníkov,“ zakončilo výpočet investícií mesto Piešťany.

O Redakcia

Pozri aj

Viktoria Regia, Piešťany Zdroj: OOCR Rezort Piešťany

Rezort Piešťany avizuje rok plný podujatí

Piešťanský región je už roky známy bohatým kalendárom rôznych akcií, mesto a okolie ich ponúka …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *