Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /data/a/7/a718677a-0efa-4e41-b4de-1aafeba4a3ee/ttkraj.sk/web/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

FOTO+VIDEO: Predstavujeme obec Oreské

Obec Oreské patrí počtom obyvateľov medzi najmenšie v okrese Skalica. Patrí však medzi tie najstaršie. Prvá písomná zmienka o Oreskom bola v listine z roku 1392.

Podobne, ako väčšina obcí v oblasti patrilo i Oreské do Holíčskeho panstva, ktoré od roku 1749 vlastnili Habsburgovci až do zániku monarchie v roku 1918. Obyvatelia boli väčšinou sedliaci, jeden želiar a podželiari. Podľa dokumentu, ktorý sa zachoval, vieme, že do roku 1769 sa obyvatelia riadili starobylým urbárom ako ostatné obce panstva.

V strede dediny stála iba posvätená drevená zvonica. V roku 1817 už stála malá kaplnka zasvätená sv. Medardovi biskupovi, ktorá bola obnovená v roku 1902. V roku 2000, za finančnej pomoci dp. Elemíra Mikuša, miestneho rodáka, ktorý pôsobil v USA a na odpočinok sa vrátil do rodiska, bol kostol rozšírený a 15. októbra 2000 zasvätený Panne Márii Ružencovej. V súčasnosti je kostol opäť zasvätený sv. Medardovi. V roku 2017 bola pred kostol inštalovaná zreštaurovaná socha sv. Medarda.

[pinf_eventgallery event=’oreske_miro_mindas20211108′ attr=images mode=link max_images=13 thumb_width=120 ]

V obci pôsobí Telovýchovná jednota Oreské, ktorá má tri futbalové družstvá. Dobrovoľný hasičský zbor má okolo 50 členov, mužov aj žien. Vznikol v roku 1929. Obyvatelia tiež pracujú v organizáciách poľovníkov a chovateľov. Snažia sa udržiavať niektoré ľudové tradície, napr. fašiangy – „chodenie po fašangu“ a „pochovávanie basy“, veľkonočné zvyky – týždeň pre veľkou nocou „chodenie s létečkom“ a na veľkonočný pondelok „chodenie po šibačkách. Hody sú v obci dvakrát ročne, uchovalo sa „drápanie“ peria, vianočné koledovanie, obecná zabíjačka a každoročne sa usporadúva Deň pece. Obec Oreské je široko ďaleko známa výrobou typických koláčikov. Pri cirkevných sviatkoch a rôznych slávnostiach obce sa z truhlíc vyťahujú tradičné ľudové kroje. Staršie ženy stále chodia v sedliackom odeve.

V poslednom období obec realizovala niekoľko projektov, napr. rekonštrukciu kultúrneho domu a obecného úradu, Reguláciu dažďovej a prívalovej vody na tzv. „Malej strane“, vybudovanie multifunkčného ihriska, detského ihriska či opravu mosta.

V roku 1869 mala obec 216 obyvateľov. V roku 1900 – 233, v roku 1948 – 374, v roku 1970 – 386 a k 31. 12. 2020 – 399 obyvateľov. 

[pinf_eventgallery event=’oreske20210915′ attr=images mode=link max_images=10 thumb_width=120 ]

Predstavujeme obec Oreské

O Angelika Mičeková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *