Nelegálna skládka odpadu, Galanta Zdroj: MsP Galanta
Nelegálna skládka odpadu, Galanta Zdroj: MsP Galanta

Boj proti nelegálnym skládkam odpadu v Galante

V poslednom období mestská polícia v Galante zaznamenala nárast nelegálnych skládok odpadu. Tento problém je najvýraznejší na sídliskách, kde obyvatelia nezákonne ukladajú predovšetkým objemný odpad. Informovalo o tom mesto Galanta.

Zvýšený výskyt nelegálnych skládok

Pri prechádzkach mestom, najmä na sídliskách, sa naskytá nepríjemný pohľad na hromady odpadu, ktoré po sebe zanechávajú niektorí obyvatelia. Nelegálne skládky nie sú len estetickým problémom, ale predstavujú aj porušenie zákona. Za neoprávnené ukladanie odpadu môžu byť udelené pokuty až do výšky 1500 eur.

Správne nakladanie s odpadom

Mesto Galanta apeluje na občanov, aby odpad ukladali výlučne do určených zberových nádob a nie na nevhodné miesta, ako sú napríklad okolia kontajnerov na separovaný zber. Objemný odpad a drobný stavebný materiál nepatrí do týchto nádob a ich okolia.

Bezplatné riešenie pre občanov mesta

Na zbernom dvore mesta Galanta majú obyvatelia možnosť bezplatne odovzdať objemný odpad počas celého roka v prevádzkovom čase. A to po predložení dokladu totožnosti. Cenník za drobný stavebný odpad je k dispozícii na stránke Technických služieb mesta Galanta.

Nelegálna skládka odpadu, Galanta Zdroj: MsP Galanta
Nelegálna skládka odpadu, Galanta Zdroj: MsP Galanta

Dôsledky nelegálneho skládkovania

Nelegálne uskladnený odpad, ako sú vyvezená zemina, konáre či kompost z vlastnej záhrady, môže byť uložený na cudzom pozemku. Toto konanie predstavuje priestupok proti životnému prostrediu a môže viesť k vysokým pokutám.

Náklady padajú na všetkých

Nelegálne skládky nakoniec zvyšujú náklady na ich likvidáciu, ktoré nesie celá komunita. Preto je v záujme všetkých, aby k takýmto praktikám nedochádzalo.

Ako postupovať pri náleze nelegálnej skládky

Ak občania zaznamenajú vznik nelegálnej skládky, mali by bezodkladne kontaktovať mestskú políciu na telefónnom čísle 159. Je dôležité, aby sa každý prípad hlásil, aby mohol byť rýchlo a efektívne riešený.

Informácie

Podrobnosti o systéme nakladania s komunálnymi odpadmi a triedením odpadu v meste Galanta, ako aj príslušný cenník, sú dostupné na webovej stránke Technických služieb mesta Galanta.

Nelegálna skládka odpadu, Galanta Zdroj: MsP Galanta
Nelegálna skládka odpadu, Galanta Zdroj: MsP Galanta

O Redakcia

Pozri aj

VIDEO TTSK: Odhalili mural od ukrajinskej umelkyne na škole v Galante

Mural TTSK: V pondelok 5.2.2024 slávnostne odhalili nástenný mural v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Galante, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *