Ilustračné foto Biela Hora zdroj: archív
Ilustračné foto Biela Hora zdroj: archív

Biela Hora pre veľkú rekonštrukciu čiastočne uzavretá

Pre stavebné práce je denne od 7:00 h do 18:00 h čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 51 v úseku Trstín – Jablonica, v prieťahu horským priechodom Biela Hora. Premávka je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu šírky 3,5 metra.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií oznamuje čiastočnú uzávierku cesty I/51 v prieťahu horským priechodom Biela Hora (101,097 km – 103,957 km) na úseku Jablonica – Trstín. Dopravné obmedzenia budú od 02. 11. 2023 do 15. 03. 2024 denne v čase od 07:00 do 18:00 hod., vrátane dní pracovného pokoja, z dôvodu realizácie výrubu cestnej zelene a geologického prieskumu v rámci prípravných prác stavby “Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v TT kraji – I/51 Biela Hora” na celkovej dĺžke 2500 m etapovite, v maximálnych pracovných úsekoch 150 m. V uvedenom úseku bude cestná doprava presmerovaná do voľného jazdného pruhu a bude riadená dočasným dopravným značením a regulovčíkmi.

Cestu cez Bielu Horu medzi Trstínom a Jablonicou čaká veľká rekonštrukcia. Predpokladané náklady na rekonštrukciu úseku v dĺžke 2,5 kilometra spolu aj s rozšírením komunikácie a odstránením zosuvov, boli vyčíslené na15,3 milióna eur bez DPH.

Práce budú rozdelené do piatich etáp s ohľadom na minimálny dopad na verejnú dopravu. Správcom cesty a investorom rekonštrukcie cesty I/51 medzi Trstínom a Jablonicou je Slovenská správa ciest (SSC). Zmluvu so staviteľom podpísali po ukončení verejnej súťaže 20. septembra 2023.

Rekonštrukčné práce do dvoch rokov

Rekonštrukčné práce majú byť ukončené do dvoch rokov. Aby mohli prebiehať čo najrýchlejšie, v projekte je navrhnutá realizácia dvoch úsekov súčasne a tiež vylúčenie nákladných vozidiel nad 10 metrov. Tie budú presmerované na obchádzkové trasy. Na trase medzi Senicou a Trnavou pôjdu po diaľnici D2 smer Kúty a ďalej po ceste II/500 do Senice, platí to aj v opačnom smere.

Nákladiaky nad 10m odklon dopravy

Nákladné autá s dĺžkou viac ako 10 metrov budú odklonené aj v rámci lokálnej dopravy. Ide o kamióny, ktorých cieľom budú okolité dediny. Ich obchádzková trasa povedie v úseku Jablonica-Trstín po ceste II/502 do Brezovej pod Bradlom a po ceste II/499 do Vrbového a ďalej po ceste II/502 do Trstína a naopak.

Osobáky prejazd s obmedzením

Prejazd osobných vozidiel a autobusov bude počas prác prebiehať striedavo cez jeden jazdný pruh a doprava bude riadená prenosným svetelným zariadením. Aby sa zdržanie minimalizovalo, SSC zadala stavebníkovi požiadavku aj na osobné riadenie dopravy.

Úsek opráv 2,5 km

Stavebné práce budú prebiehať na 2,5 kilometrovom úseku. Súčasťou rekonštrukcie bude sanácia zosuvov v snahe predísť vzniku havarijných stavov. Cesta sa bude tiež rozširovať tak, aby vyhovovala kategórii cesty I. triedy so šírkou do 9,5 metra. Súčasná šírka vozovky miestami nedosahuje ani 7,5 metra. „Na ceste chýba spevnená alebo aj nespevnená krajnica, v dôsledku čoho vozidlá ťažkej nákladnej dopravy prechádzajú v jednej stope a spôsobujú vo vozovke vznik porúch ako sú pozdĺžne trhliny, pozdĺžne koľaje, odtrhnutý alebo porušený okraj vozovky,“ uvádza SSC.

Projekt je spolufinancovaný z eurofondov, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov SSC.

zdroj: ÚVO

O Redakcia

Pozri aj

Aktuálne: Biela Hora neprejazdná pre všetky vozidlá

Zjazdnosť: Biela Hora je neprejazdná pre všetky vozidlá v oboch smeroch, či už z Trstína …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *