Archív tagu: vyskum

TTSK: Pokračuje rekonštrukcia šaštínskej Synagógy

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) podporuje rekonštrukciu Synagógy v meste Šaštín Stráže, ktorá bola v roku 2019 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Synagóga, ktorá stojí v Šaštíne od roku 1852 začala chátrať po 2. svetovej vojne, keď sa zo židovskej komunity, ktorá v meste Šaštín-Stráže čítala približne 500 ľudí, vrátilo len pár. Budova synagógy sa postupne premenila na ruinu, ktorú počas …

Čítaj viac

Reštaurátorský výskum Zámockej kaplnky v Holíči je ukončený

V priestoroch Zámockej kaplnky a priľahlých miestnostiach severného krídla národnej kultúrnej pamiatky Holíčsky zámok sa ukončil v rámci projektu reštaurátorský výskum. Informáciu poskytlo oddelenie regionálneho rozvoja a dotačnej politiky mesta Holíč. Podpora Ministerstva kultúry SR a mesta Holíč Ministerstvo kultúry SR pravidelne vyzýva k podávaniu žiadostí o finančnú podporu projektov na ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva. Mesto Holíč sa začiatkom decembra …

Čítaj viac

Záhorské múzeum: Prednáška o výskume holíčskej šibenice

Pozvánka na dnešnú (9.11.2023) od 16:00 hodiny prednášku o archeologickom výskume holíčskej šibenice v Záhorskom múzeu. Pripravilo ju Záhorské múzeum v Skalici (v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja) v spolupráci s Katedra archeológie FF UKF v Nitre. Doc. PhDr. Stanislava Bönde Gogová, PhD. a Mgr. Daniel Bešina PhD. priblížia priebeh a výsledky archeologického výskumu, ktorý bol realizovaný v priestore holíčskej šibenice. 📷 📺 Prvá …

Čítaj viac

VIDEO+FOTO: Výskum lokality holíčskej šibenice bude pokračovať

Na vŕšku v Holíči stála v minulosti murovaná šibenica. Zdroj: NaZahori.sk

Vo štvrtok 8. júna 2023 sa uskutočnilo stretnutie odbornej komisie na lokalite holíčskej šibenice, ktorým bola oficiálne ukončená tretia etapa archeologického výskumu. 📷 📺 Prvá archeologicky skúmaná murovaná šibenica je v Holíči „Archeológom sa podarilo spresniť stavebnú podobu a objaviť ďalšie hroby.  Odborná komisia zložená z odborníkov zo Slovenska a Čiech zhodne dospela k záveru, že táto lokalita má nesporne …

Čítaj viac

VIDEO+FOTO: Prvá archeologicky skúmaná murovaná šibenica je v Holíči

Na vŕšku v Holíči stála v minulosti murovaná šibenica. Zdroj: NaZahori.sk

Problematike archeológie popravísk sa na Slovensku nevenovala doteraz takmer žiadna pozornosť. Preto patrí výskum šibenice v meste Holíč medzi pilotné a môže významne obohatiť stav bádania v oblasti archeológie smrti. Jedinečnosť výskumu spočíva aj v skutočnosti, že ide o prvú známu archeologicky skúmanú murovanú šibenicu na Slovensku. Odbornou obhliadkou bola ukončená druhá etapa archeologického výskumu Katedry archeológie FF UKF v Nitre na lokalite Šibenica …

Čítaj viac