Archív tagu: vybudovany

Gbely majú nový prístrešok pre bicykle

Prístrešok na bicykle zdroj: Mesto Gbely

V rámci projektu Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v meste Gbely bol vybudovaný moderný, uzamykateľný prístrešok pre bicykle, ktorý rieši problematiku podpory cyklistiky v meste a regióne.   Mesto Gbely úspešné s projektom Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os 5 – miestny rozvoj vedený komunitou, investičná priorita 5.1. – …

Čítaj viac