Archív tagu: rieka Morava

Investície do revitalizácie rieky Morava z plánu obnovy

Rieka Morava je jednou z najvýznamnejších tokov. Táto nížinná meandrujúca rieka nie je len nádherná, ale je tiež vyhlásená za územie európskeho významu Natura2000. To z nej robí oblasť nesmierneho významu nielen pre Slovensko, ale aj pre celú Európu. Rieka Morava, spolu s riekou Dyje a Dunajskými luhmi, tvorí najväčšie súvislé mokrade v strednej Európe. Môžeme ich obdivovať nielen pre …

Čítaj viac