Archív tagu: pute

Kam chodili Kúcania na púte?

V rámci ľudovej zbožnosti pod vplyvom barokovej rekatolizácie sa od 18. storočia tešili v širokých vrstvách dedinského obyvateľstva púte. Boli jednak príležitosťou navštíviť vzdialenejšie kraje, cestou vidieť, kus sveta, duchovne sa posilniť a povzniesť a na jarmokoch, ktoré bývali súčasťou pútí kúpiť aj čosi pre tých, čo zostali doma. Matej Hések rukopis o Kútoch Ako uvádza Matej Hések vo svojom …

Čítaj viac