Archív tagu: projekty

Fond na podporu športu zafinancuje 11 projektov v Trnavskom kraji

Nové multifunkčné ihrisko v Holíči

Správna rada Fondu na podporu športu na svojom zasadnutí 23. mája 2024 schválila prerozdelenie zhruba 35,4 milióna eur na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Zafinancuje aj projekty v Trnavskom kraji. Umožnilo to avizované navýšenie príspevku fondu z Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Z 225 žiadostí, ktoré doručili žiadatelia Fondu na podporu športu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie …

Čítaj viac

TTSK: Rada partnerstva schválila projektové zámery za viac ako 30 miliónov eur

Na župnom úrade v Trnave sa uskutočnilo 5. zasadnutie Rady partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na roky 2021-2027. 31 projektových zámerov Témou rokovania bolo schvaľovanie projektových zámerov, ktoré môžu územní partneri spolufinancovať z európskych štrukturálnych fondov. Radou partnerstva bolo schválených 31 projektových zámerov naprieč krajom, na ktoré bude možné žiadať o finančné prostriedky za viac ako 30 miliónov eur. …

Čítaj viac

TTSK: Rada partnerstva schválila 31 projektových zámerov aj na Záhorí

V priestoroch župného úradu v Trnave sa uskutočnilo 5. zasadnutie Rady partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na roky 2021-2027. Rada partnerstva schválila 31 projektových zámerov na území kraja za viac ako 30 miliónov eur aj na Záhorí. NaZahori.sk o tom informoval Odbor komunikácie TTSK. Projektové zámery za viac ako 30 miliónov Témou rokovania bolo schvaľovanie projektových zámerov, ktoré …

Čítaj viac

Malacky: Výroba elektrickej energie prostredníctvom mestskej fotovoltaiky

Na deviatom zasadnutí Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Bratislavského kraja, ktoré sa uskutočnilo 28. februára 2024, bolo schválených ďalších 12 projektových zámerov určených pre financovanie z Programu Slovensko. Informuje o tom Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Jedná sa o projekty miest a obcí, zamerané na obnovu a zníženie energetickej náročnosti prevádzky verejných budov, ale tiež o projekty v oblasti budovania infraštruktúry udržateľnej dopravy, ktorých nositeľom je štát prostredníctvom Železníc Slovenskej republiky. …

Čítaj viac

TTSK: Z rozpočtu Tvoríme kraj sa podporí 30 projektov

TTSK

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhodnotil piaty ročník župného participatívneho rozpočtu Tvoríme kraj. TTkraj.sk o tom informoval Odbor komunikácie TTSK. V online hlasovaní mal každý hlasujúci možnosť podporiť minimálne 3 projekty zo všetkých 66 projektov. Hlasovanie verejnosti malo 40-percentnú váhu pri rozhodovaní, druhú časť tvorili hlasy členov deliberatívnych fór, ktorých váha bola 40 percent. Novinkou bolo rozhodovanie predkladateľov projektov navzájom, ktoré malo váhu …

Čítaj viac

TTSK: Z rozpočtu Tvoríme kraj sa podporí päť projektov na Záhorí

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyhodnotil piaty ročník župného participatívneho rozpočtu Tvoríme kraj. NaZahori.sk o tom informoval Odbor komunikácie TTSK. V online hlasovaní mal každý hlasujúci možnosť podporiť minimálne 3 projekty zo všetkých 66 projektov. Hlasovanie verejnosti malo 40-percentnú váhu pri rozhodovaní, druhú časť tvorili hlasy členov deliberatívnych fór, ktorých váha bola 40 percent. Novinkou bolo rozhodovanie predkladateľov projektov navzájom, ktoré malo váhu …

Čítaj viac

Gbely smerujú k energetickej efektívnosti

Gbely Autor: Vladimír Miček

Primátor mesta Gbely, Martin Jahodka, nedávno oznámil dôležitý míľnik pre mesto ohľadom podaných projektov. Tie by mesto nasmerovali k energetickej efektívnosti. Podanie projektov Po intenzívnej dvojmesačnej práci tím z Mestského úradu spoločne s projektantmi úspešne podal žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Tieto žiadosti sa týkajú podpory energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách. Výzva a úsilie tímu …

Čítaj viac

Zelenšie Malacky odovzdávajú hotové projekty pre lepšiu budúcnosť

Koncom roka 2023 uplynulo programové obdobie eurofondov 2014 – 2020 (plus 3 roky). Aby sa stihli dokončiť všetky eurofondové investície z tohto obdobia načas, v meste Malacky naraz finišovala výstavba niekoľkých investičných projektov. Informuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Všetko sa podarilo stihnúť a nové stavby sa postupne odovzdávajú do užívania verejnosti: cyklotrasy, pešie námestie, prístavba materskej školy na Juhu, kompostáreň.  „Tieto projekty predstavujú dôležité …

Čítaj viac

OOCR Záhorie zažilo úspešný rok a aktívne pracuje na novinkách

Po výnimočne rušnom roku, ktorý bol plný výziev aj príležitostí, sme zvedaví, ako sa Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Záhorie vyrovnávala s dynamicky sa meniacim trhom cestovného ruchu. Výkonný riaditeľ OOCR Záhorie Martin Lidaj nám v rozhovore pre portál NaZahori.sk prezradil, aké novinky a zážitky môžu návštevníci očakávať v období, keď sa svet znova otvára cestovateľským dobrodružstvám. Dozviete sa, aké sú ambície a …

Čítaj viac

Primátor Senice Džačovský: Plánované projekty na rok 2024

M. Džačovský primátor Senice zdroj: NaZahori.sk

Primátor Senice Martin Džačovský informoval o plánoch, ktoré by v meste chceli zrealizovať na budúci rok. “V roku 2024 by sme v meste urobili väčšie aj menšie projekty. Verím, že cez verejné obstarávania sa nám podarí ušetriť financie, aby sme mohli urobiť ešte viac,” vyjadril sa primátor mesta Senica. Väčšie investičné projekty Stavby – začať kompletnú rekonštrukcia bytového domu na …

Čítaj viac