Archív tagu: Kucanka

Gbely vyhlásili obstarávanie na IBV Kúcanka – inžinierske siete za viac ako milión eur bez DPH

Mesto Gbely vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk zákazky “IBV Kúcanka – inžinierske siete”.  Informuje o tom v oznámení vo vestníku Úrad pre verejné obstarávanie ÚVO. Predmet zákazky Predmetom zákazky je výstavba verejného vodovodu, verejnej splaškovej kanalizácie, komunikácií a spevnených plôch. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Celková predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 1 099 467,62 eur bez DPH. Predmet zákazky bude financovaný …

Čítaj viac