Archív tagu: kriz

Záchrana hlavného kríža na cintoríne v obci Sekule

Stav pamiatky hlavného kríža na cintoríne v Sekuliach z roku 1919 sa vplyvom poveternostných podmienok a neodborných zásahov značne narušil. „Odborným posudkom zistili havarijný stav pamiatky, keďže bola zreteľne viditeľná devastácia makroskopickej štruktúry pieskovca, strata hmoty a modelácie,“ informuje obec.   Havarijný stav pamiatky Viaceré nepriedušné náterové vrstvy zabraňovali prirodzenému odparovaniu vlhkosti z kapilárnych pórov hmoty pieskovca a dlhodobým degradačným procesom …

Čítaj viac