Archív tagu: kapacita

Dotácia viac ako 300-tisíc eur na prístavbu škôlky v Sekuliach

Obci Sekule bol dnes (13.9.2022) schválený nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekt prístavby materskej školy vo výške 316 053,32 eur. Informuje o tom obec.Predkladaný projekt reaguje na jeden z dlhodobých problémov obce, ktorý sa nárastom počtu obyvateľov ešte prehlbuje, a síce na nedostatočnú kapacitu existujúcej miestnej materskej školy. Materská škola v obci Sekule má kapacitu 63 žiakov. V materskej škole sú …

Čítaj viac

Malacky chcú rozširovať kapacitu materskej školy

Mestské zastupiteľstvo v Malackách súhlasilo, aby mesto predložilo žiadosť o dotácie z eurofondov na rozšírenie kapacity materskej školy na Štúrovej ulici. NaZahori.sk o tom informovala Ľubica Pilzová, hovorkyňa mesta. Dve nové triedy pre 50 detí Projekt zahŕňa vznik dvoch nových tried a prislúchajúceho zázemia pre 50 detí, rekonštrukciu interiéru jestvujúceho pavilónu, materiálové vybavenie, vrátane nového zariadenia kuchyne a práčovne a zázemia pre nepedagogický personál.  „Mesto má …

Čítaj viac