Archív tagu: IBV

Výzva na vybudovanie kanalizácie a vodovodu pre IBV vo Veľkých Levároch

Obec Veľké Leváre vyhlásila výzvu verejného obstarávania na predkladanie ponúk na realizáciu zákazky Kanalizácia a vodovod pre IBV v lokalite “Pašoviská” v obci V. Leváre. Informuje o tom vestník Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Opis zákazky Kanalizácia a vodovod pre IBV v lokalite “Pašoviská” v obci V. Leváre. Navrhovaná obytná zóna bude vytvorená 40 tými rodinnými domami na východnej strane obce, …

Čítaj viac

Gbely vyhlásili obstarávanie na IBV Kúcanka – inžinierske siete za viac ako milión eur bez DPH

Mesto Gbely vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk zákazky “IBV Kúcanka – inžinierske siete”.  Informuje o tom v oznámení vo vestníku Úrad pre verejné obstarávanie ÚVO. Predmet zákazky Predmetom zákazky je výstavba verejného vodovodu, verejnej splaškovej kanalizácie, komunikácií a spevnených plôch. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Celková predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na 1 099 467,62 eur bez DPH. Predmet zákazky bude financovaný …

Čítaj viac