Archív tagu: GISPLAN

Skalica z vtáčej perspektívy vďaka novému mapovému informačnému systému

Mesto Skalica sprístupnilo nový geografický informačný systém GISPLAN, ktorý poskytuje občanom informácie prostredníctvom digitálnych máp. Cieľom zavedenia systému je zlepšenie možností zverejňovania informácií, zefektívnenie komunikácie s občanmi a zároveň zvýšenie ich angažovanosti pri riešení miestnych problémov. Systém zabezpečuje prístup ku kompletnej digitálnej katastrálnej mape, adresným bodom, územnému plánu a ortofotomape. Občania môžu v systéme už teraz jednoducho a rýchlo vyhľadávať …

Čítaj viac